Events Imeachtaí

Heritage Week 2016: Longford Seachtain na hOidhreachta 2016: An Longfort

  • Start / Tús:
  • 20.08.16
  • End / Críoch:
  • 28.08.16
  • Countywide
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

A series of events organised by local groups to celebrate 100 years of heritage, coordinated by Longford Heritage Office.

Sraith imeachtaí arna n-eagrú ag grúpaí áitiúla chun 100 bliain d’oidhreacht a cheiliúradh, arna gcomhordú ag Oifig Oidhreachta an Longfoirt.

National Heritage Week is coordinated by The Heritage Council and its aim is to build awareness and education about our heritage thereby encouraging its conservation and preservation.

Each year, during the last week of August, many national and hundreds of local community organisations participate by organising events throughout the country.

Many of the events that take place during the week are free and the programme highlights the abundance of great work that is carried out in all communities in Ireland to preserve and promote our natural, built and cultural heritage.

For more information, visit Heritage Week online

 

Déanann an Chomhairle Oidhreachta an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta a chomhordú. Tá sé mar aidhm aici oideachas agus feasacht ar ár n-oidhreacht a mhéadú le go ndéanfar í a chaomhnú agus a chothabháil.

Sa tseachtain dheireanach i mí Lúnasa gach bliain, glacann mórán eagraíochtaí pobail náisiúnta agus na céadta eagraíocht phobail áitiúil páirt trí imeachtaí a eagrú ar fud na tíre.

Bíonn cuid mhór de na himeachtaí a bhíonn ar siúl le linn na seachtaine saor in aisce agus leagtar béim sa chlár ar an dúrud obair iontach a dhéantar i ngach pobal in Éirinn chun ár n-oidhreacht nádúrtha, thógtha agus chultúrtha a chaomhnú agus a chur chun cinn.

Breathnaigh ar Sheachtain na hOidhreachta ar líne chun tuilleadh eolais a fháil. 

 

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.