Events Imeachtaí

HEED FM 94.3FM HEED FM 94.3FM

  • Start / Tús:
  • 22.10.16
  • End / Críoch:
  • 18.11.16
  • Dublin Radio 94.3FM
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

A work of art by artist Garrett Phelan - a month-long FM radio/web broadcast created with Dubliners aged 18–25.

Saothar ealaíne leis an ealaíontóir Garrett Phelan - craoladh míosa raidió FM/gréasáin á chruthú ag daoine as BÁC idir 18-25.

HEED FM is a new commissioned work of art by artist Garrett Phelan. It is a 28-day anonymous sound broadcast portrait created through conversations with individuals and groups from all backgrounds aged 18–25 and living in Dublin.

The month-long FM radio and web broadcast is a constant stream of conversation without music, advertisements, news, presenters, weather, time or jingles. It presents recordings made over an eight-month period with a generation whose opinions and beliefs are rarely heard in the public sphere and who lack institutional advocacy on their behalf.

HEED FM shuns pre-conceptions and de-sensationalises this generation without judgement, giving time and voice to the ambitions, aspirations and passions of those that took part.

All of those that contributed to HEED FM were also invited to contribute creative work as part of the branding of the project, the resulting artworks can be viewed on www.heedfm.com, all contributions are included in advertising and promotional material and no editorial framework was applied.

HEED FM takes the form of an independent, temporary licensed FM radio station, running for 24 hours, 7 days a week over a 28-day period.

It is supported by The Arts Council as an Open Call Project in their ART: 2016 programme as part of Ireland 2016.

Is saothar ealaíne nua-choimisiúnaithe leis an ealaíontóir Garrett Phelan é HEED FM. Portráid anaithnid fuaime 28 lá is ea HEED FM a cruthaíodh trí chomhráite le daoine agus le grúpaí idir 18–25 bliain d’aois as gach cúlra agus a bhfuil cónaí orthu i mBaile Átha Cliath.

Sa chraoladh raidió FM agus gréasáin a mhairfidh ar feadh míosa beidh sruth leanúnach comhrá gan aon cheol, fógraí, nuacht, láithreoirí, aimsir, am ná ceoilíní. Cuirtear taifeadtaí i láthair a rinneadh thar thréimhse ocht mí le glúin nach minic a chloistear a cuid tuairimí agus creideamh sa réimse poiblí agus a bhfuil easnamh abhcóideachta ar a son ann.

Diúltaíonn HEED FM do réamhchlaontaí agus déanann sé an ghlúin seo a dhí-íogrú gan breithiúnas a thabhairt. Tugann sé deis dóibh siúd a ghlac páirt ann uaillmhianta agus rudaí ar spéis leo a chur in iúl.

Tugadh cuireadh do na daoine go léir a rannchuidigh le HEED FM saothar cruthaitheach a thabhairt freisin mar chuid de bhrandáil an tionscadail, agus is féidir na saothair ealaíne a cruthaíodh mar thoradh orthu a fheiceáil ar www.heedfm.com, tá an obair go léir curtha ar ábhar fógraíochta agus cur chun cinn agus níor cuireadh aon chreat eagarthóireachta i bhfeidhm.

Is stáisiún raidió FM neamhspleách, le ceadúnas sealadach é HEED FM, a bhíonn ar an aer ar feadh 24 uair an chloig, 7 lá na seachtaine thar thréimhse 28 lá.

Tugann an Chomhairle Ealaíon tacaíocht dó mar Thionscadal Gairmeacha Oscailte ina gclár EALAÍN: Clár 2016 mar chuid d’Éire 2016.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.