Events Imeachtaí

Globalising the Rising: 1916 in Context An tÉirí Amach a chur os comhair an tsaoil ar fud an domhain: 1916 i gComhthéacs

  • Start / Tús:
  • 05.02.16
  • End / Críoch:
  • 06.02.16
  • O’Reilly Hall, University College Dublin
  • Halla Uí Raghallaigh, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

Renowned national and international speakers will consider the impact and legacy of 1916 on global political systems.

Breathnóidh cainteoirí a bhfuil cáil náisiúnta agus idirnáisiúnta orthu ar thionchar agus oidhreacht 1916 ar chórais pholaitiúla ar fud an domhain.

This conference focusses on the Easter Rising which broke out in Dublin on April 24, 1916. Aiming to inform public discourse in advance of the state centenary, it investigates the Rising both from international and interdisciplinary perspectives. The Rising was shaped by transnational forces, including the end of empire, the growth of nationalism, and the First World War. Furthermore, the 1916 Rising was watched closely by radicals and aspirant revolutionaries as far away as India and Russia.

By interpreting the Rising from multiple disciplinary perspectives, new avenues of research into the 1916 Rising will be explored. Study of the Rising is by no means confined to historians. Scholars in memory studies, political science, medicine, language, and literary criticism will outline how this event impacts upon their own disciplines and also how their disciplines can advance our understanding of this event.

The conference is free of charge and open to everyone. The papers and panels presented are aimed to be of interest to everyone from school students to specialists.

Please register in advance in order to secure your place. Attendees should note that tickets must be booked for each day (Friday and Saturday) of the conference. Please print your ticket and bring it with you to secure entry on the day in question. For group and school bookings, please contact conor.mulvagh@ucd.ie in advance to avoid disappointment. Booking is through Eventbrite and is open for registration now.

Díríonn an chomhdháil seo ar Éirí Amach na Cásca a bhris amach i mBaile Átha Cliath ar an 24 Aibreán, 1916. Agus aidhm aici bonn eolais a chur faoin dioscúrsa poiblí roimh an gcomóradh stáit, déanfaidh sí iniúchadh ar an Éirí Amach, ó thaobh idirnáisiúnta agus idirdhisciplíneach de. Bhí an tÉirí Amach múnlaithe ag fórsaí trasnáisiúnta, lena n-áirítear deireadh na himpireachta, fás an náisiúnachais agus an Chéad Chogadh Domhanda. Thairis sin, choinnigh radacaigh agus réabhlóidithe dóchasacha in áiteanna chomh fada ar shiúl leis an India agus an Rúis súil ghéar ar Éirí Amach 1916.

Ach an tÉirí Amach a léirmhíniú ó thaobh ildisciplíneach, déanfar iniúchadh ar shlite nua taighde ar Éirí Amach 1916. Níl staidéar ar an Éirí Amach teoranta do staraithe ar chor ar bith. Tabharfaidh scoláirí i léann na cuimhne, an eolaíocht pholaitiúil, an leigheas, teangacha agus an chritic liteartha cuntas ar conas a imríonn an eachtra seo tionchar ar a ndisciplíní féin agus freisin conas is féidir lena ndisciplíní ár dtuiscint ar an eachtra seo a thabhairt chun cinn.

Tá an chomhdháil saor in aisce agus oscailte do chách. Féachtar leis na páipéir agus na painéil a chuirtear i láthair bheith spéisiúil do chách, idir dhaltaí scoile agus shaineolaithe.

Cláraigh roimh ré le d’áit a chinntiú. Cuirtear ar a súile dóibh siúd a bheidh ag freastal go gcaithfear ticéid a chur in áirithe le haghaidh gach lá (Aoine agus Satharn) den chomhdháil. Priontáil do thicéad, le do thoil, agus tabhair leat é le dhul isteach ar an lá atá i gceist. Le haghaidh áirithintí grúpaí agus scoileanna, déan teagmháil, le do thoil, le conor.mulvagh@ucd.ie roimh ré le nach mbeidh mealladh ort. Déantar áirithintí trí Eventbrite agus tá sin oscailte anois duit le clárú.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.