Events Imeachtaí

Fingal Family Commemorative Day Lá Comórtha do Theaghlaigh

  • Start / Tús:
  • 24.04.16
  • Swords Main Street and Town Park
  • An tSráid Mhór, Sord, agus Páirc an Bhaile
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

Fingal County Council remembers 1916 with flagship centenary event.

Déanann Comhairle Contae Fhine Gall comóradh ar 1916 le himeacht suaitheanta.

2016 marks the 100th Anniversary of the 1916 Easter Rising. To honour the contribution made by the men and women of Fingal to the events of 1916, Fingal County Council are inviting families to their Commemorative Day on April 24 in Swords Main Street and Town Park. There will be a ceremonial event with the raising of the flag and the reading of the Proclamation, followed by a parade and additional family events, culminating in a fireworks display.

The Fingal Old IRA Commemorative Society and the Irish Military Living History will stage re-enactments of the 1916 Rising and there will be musical performances from Enchiriadis Choir and The 1916 Song Project. Fingal’s centenary public art commission, Mobile Monuments, will be on display and there will be a special performance devised by the artists Rhona Byrne and Yvonne McGuinness with the students of Swords Educate Together, St. Mary’s National School, Garristown, and St. Catherine’s National School, Rush.

The National Transport Museum, Howth will also display exhibits from the period including a tram, steam engine and horse-drawn vans in the grounds of Swords Town Park.

The commemorative parade will start at 4.45pm on Main Street and will involve a variety of bands including the Black Raven Pipe Band and St Patrick’s Brass & Reed Band; local community groups; GAA clubs; Irish dancers and Rothaíocht na mBan, a group of women who will cycle in period costume to commemorate the contribution of women in Fingal to the events of 1916. The parade will reflect the national centenary themes of Remembering, Reflecting and Reimagining 1916 – 2016.

The day's events take place between 4pm - 9pm.

Commemorative Day Timetable:

4.45pm Parade commences on Dublin Rd, Swords

5.15pm Ceremonial Event on Main Street, Swords

6.30pm Entertainment on the 'Liberty Hall Main Stage' in Swords Town Park

7.00pm Re-enactments performed in Town Park

7.30pm Performances from Enchiridias Choir, The Dublin 15 Brass Band, The 1916 Song Project and many more, on the Main Stage in Swords Town Park

9.00pm Fireworks Display in Swords Town Park brought to you by Fingal County Council.

For more information visit Fingal County Council online.

Tá 2016 cothrom céad bliain ó tharla Éirí Amach na Cásca i 1916. Chun ómós a léiriú don ionchur a bhí ag fir agus ag mná Fhine Gall in imeachtaí na bliana 1916, tá cuireadh á thabhairt ag Comhairle Contae Fhine Gall do theaghlaigh chun freastal ar a Lá Comórtha an 24 Aibreán ar an tSráid Mhór, Sord, agus i bPáirc an Bhaile. Beidh ócáid chomórtha stáit ann nuair a ardófar an bhratach agus nuair a léifear an Forógra, agus ansin beidh mórshiúl agus imeachtaí eile do theaghlaigh, agus cuirfear deireadh leis an lá le taispeántas tinte ealaíne.

Cuirfidh Cumann Comórtha Sean-IRA Fhine Gall agus Cumann Staire Beo Míleata na hÉireann athléiriú ar Éirí Amach 1916 ar stáitse agus beidh ceol ó Chór Enchiriadis agus Tionscadal Amhrán 1916. Beidh coimisiún comórtha ealaíne poiblí Fhine Gall, Mobile Monuments, le feiceáil, agus beidh léiriú speisialta ann freisin a chum Rhona Byrne agus Yvonne McGuinness le daltaí Scoil ‘Foghlaim le Chéile’ Shoird, Scoil Náisiúnta Mhuire, Baile Gháire, agus Scoil Náisiúnta Naomh Caitríona, an Ros. Cuirfidh an Iarsmalann Náisiúnta Taistil, Binn Éadair, taispeántas ar siúl i bPáirc Bhaile Shoird le foilseáin ón tréimhse sin, ar a n-áireofar tram, inneall gaile agus veaineanna capaill freisin.

Cuirfear tús leis an Mórshiúl Chomórtha ag 4.45i.n. ar an tSráid Mhór agus beidh go leor grúpaí ceoil ann, Píobairí an Fhiaigh Dhuibh agus Banna Práis agus Feaguirlise Naomh Pádraig ina measc, chomh maith le grúpaí áitiúla pobail, cumainn CLG, damhsóirí Gaelacha, agus Rothaíocht na mBan, grúpa ban a bheidh ag caitheamh éadaí ó thréimhse 1916 chun comóradh a dhéanamh ar an ionchur a bhí ag mná Fhine Gall in imeachtaí 1916. Beidh an mhórshiúl bunaithe ar théamaí an chomórtha náisiúnta: Cuimhneamh, Athmhuintearas, Cur i Láthair, Samhlú agus Ceiliúradh 1916-2016.

Beidh imeachtaí an lae ar siúl idir 4pm agus 9pm.

Clár Ama an Lae Comórtha:

4.45pm Tosaíonn an Mórshiúl ar Bhóthar Bhaile Átha Cliath, Sord

5.15pm Imeacht Searmanais ar an tSráid Mhór, Sord

6.30pm Siamsaíocht ar ‘Príomh-Ardán Halla na Saoirse’ i bPáirc Bhaile Shoird

7.00pm Athléirithe ar siúl i bPáirc an Bhaile

7.30pm Taibhithe le Cór Enchiriadis, Banna Práis Bhaile Átha Cliath 15, Tionscadal Amhrán 1916 agus go leor eile ar an bPríomh-Ardán i bPáirc Bhaile Shoird

9.00pm Taispeántas Tinte Ealaíne i bPáirc Bhaile Shoird arna léiriú ag Comhairle Contae Fhine Gall.

Chun tuilleadh eolais a fháil breathnaigh ar Chomhairle Contae Fhine Gall ar líne.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.