Events Imeachtaí

Exhibition: The Women of 1916/Stormy Petrel Taispeántas 'The Women of 1916'/Guairdeall


Stormy Petrel/Guairdeall is a collaboration between visual artists, Alanna O’Kelly, Brian Hand and Orla Ryan. The project comprises a series of art works that will include performance, sound and artists’ publication.

Saothar comhoibritheach is ea 'Stormy Petrel/Guairdeall' de chuid na n-amharcealaíontóirí Alanna O'Kelly, Brian Hand agus Orla Ryan. Cuimsíonn an tionscadal sraith saothar ealaíne lena n-áireofar taibhiú, fuaim agus foilseachán.

The collaboration begins with the symbolism of the stormy petrel, the world’s smallest seabird, as a metaphor for someone who is an avatar of change and whose appearance announces an oncoming storm. In 1916 the stormy petrel was an international symbol of revolution and the anti-colonial imagination.

The project looks at the role of women couriers as ‘human telegraphs’, who memorised the Proclamation on their journeys out of Dublin on Easter Monday morning. Once the rebellion had started, getting back to Dublin was not straightforward.

This exhibition has been commissioned by the GPO as part of the 1916 commemorative programme, and will feature work by Orla Ryan, Brian Hand and Alanna O'Kelly. It will be exhibited in the GPO in April, and subsequently in the Visual Arts Centre in Carlow, and will also include a book to be launched next September. Orla Ryan, one of the principal collaborators, is planning to bring this project to Hanoi in 2016 and hopes to launch it in the Women’s Museum in Hanoi at that time.

The Embassy hopes this will prove to be a valuable way to showcase Irish modern and visual arts in Vietnam, while prompting a conversation about the role of women in revolution, whether in Vietnam or Ireland. The Women’s Museum currently showcases a number of Vietnamese women who have fought for their country, or worked towards Vietnamese independence.

Ag labhairt di thar ceann na n-amharcealaíontóirí atá i mbun comhoibriú, dúirt Orla Ryan faoi 'Stormy Petrel/Guairdeall':

Tosaíonn an comhoibriú eadrainn le siombalachas an ghuairdill, an t-éan mara is lú ar domhan, mar mheafar do dhuine atá ina abhatár don athrú agus ar tuar é go bhfuil stoirm ar an mbealach. I 1916, bhí an guairdeall ina shiombail idirnáisiúnta a sheas ar son réabhlóide agus na samhlaíochta frithchoilíniche. Táimid ag féachaint ar ról na dteachtairí ban mar 'teileagraif dhaonna', a chuir an Forógra de ghlanmheabhair ar a gcuid aistear as Baile Átha Cliath maidin Luan Cásca. Chomh luath agus a bhí an t-éirí amach tosaithe, ní raibh sé furasta filleadh ar Bhaile Átha Cliath.

Tá an taispeántas seo coimisiúnaithe ag Ardoifig an Phoist mar chuid den chlár comórtha 1916, agus beidh saothair le Orla Ryan, Brian Hand agus Alanna O'Kelly le feiceáil ann. Beidh sé ar taispeáint in Ardoifig an Phoist i mí Aibreáin, agus ina dhiaidh sin in Ionad na nAmharcealaíon i gCeatharlach, agus beidh leabhar ag gabháil leis a sheolfar i mí Mheán Fómhair seo chugainn. Tá Orla Ryan, duine de na príomh-chomhoibritheoirí, ag beartú an tionscadal seo a thabhairt chomh fada le Hanáí in 2016 – i mí na Samhna, is dócha – agus tá súil aici é a sheoladh i Músaem na mBan i Hanáí an tráth sin.

Tá súil ag an Ambasáid go mbeidh sé sin ina bhealach luachmhar chun aird a dhíriú ar ealaíona nua-aimseartha agus amharcealaíona na hÉireann, agus comhrá a spreagadh faoi ról na mban i réabhlóidí, cibé acu i Vítneam nó in Éirinn. Faoi láthair, tá taispeántas ar bun ag Músaem na mBan i dtaobh roinnt ban Vítneamach a throid ar son a dtíre, nó a bhí ag obair ar son Vítneam a bheith neamhspleách.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.