Events Imeachtaí

Exhibition: Making Ireland Modern Taispeántas: Making Ireland Modern (Éire Nua-Aimseartha a Chruthú)

  • Start / Tús:
  • 08.09.16
  • End / Críoch:
  • 01.10.16
  • St Peter's Church, Cork City
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

Making Ireland Modern explores the relationship between architecture, infrastructure and technology in the building of a new nation.

Déantar iniúchadh in Making Ireland Modern (Éire Nua-Aimseartha a Chruthú) ar an ngaol idir ailtireacht, bonneagar agus teicneolaíocht nuair a bhíonn náisiún nua á thógáil.

Constructed as an open matrix of drawings, photographs, models and other artefacts, the exhibition presents ten infrastructural episodes: Negation; Electricity; Health; Transportation; Television; Aviation; Education; Telecommunications; Motorways and Data, spanning a period of one hundred years from 1916–2016.

Exploring a range of scales from the detail design of objects to entire landscapes and other territories, Making Ireland Modern describes architecture’s role in transforming the physical and cultural identity of the new state through its intercession in the everyday lives of its population.

Making Ireland Modern is a Touring Project as part of ART: 2016. It was originally presented as Infra Éireann – Making Ireland Modern at the 2014 International Architecture Exhibition - La Biennale di Venezia. 

The exhibition will take place from September 8th to October 1st at St Peter's Church in Cork. 

Click here for more information or see Making Ireland Modern.

Tógadh an taispeántas mar mhaitrís oscailte líníochtaí, grianghraf, samhlacha agus iarsmaí eile, agus cuirtear deich gcinn de mhór-eachtraí bonneagair i láthair ann: Frithoibríocht; Leictreachas; Sláinte; Iompar; Teilifís; Eitlíocht; Oideachas; Teileachumarsáid; Mótarbhealaí agus Sonraí, a chumhdaíonn tréimhse céad bliain idir 1916-2016.

Déantar iniúchadh ar raon scálaí idir dearadh mionsonraithe míreanna agus tírdhreacha iomlána agus críocha eile, in Making Ireland Modern (Éire Nua-Aimseartha a Chruthú) déantar cur síos ar ról na hailtireachta ó thaobh féiniúlacht fhisiceach agus chultúrtha an stáit nua a chlaochlú trína idirghabháil i ngnáthshaol a daonra.

Tionscadal Camchuairte is ea Making Ireland Modern mar chuid de EALAÍN: 2016. Cuireadh i láthair i dtosach é mar Infra Éireann – Making Ireland Modern ag Taispeántas Idirnáisiúnta Ailtireachta 2014 – La Biennale di Venezia. 

Beidh an taispeántas ar siúl idir an 8 Meán Fómhair agus an 1 Deireadh Fómhair in Eaglais Naomh Peadar i gCorcaigh. 

Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais a fháil nó amharc ar Making Ireland Modern.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.