Events Imeachtaí

Essential March Event Info & FAQ Faisnéis Riachtanach ar Imeachtaí Mhí an Mhárta agus Ceisteanna Coitianta


An extensive programme of formal commemorative events has been organised for this centenary year. These events are focused on remembering and honouring those who took part in the Easter Rising, and especially those who gave their lives. Find out more about these events with this list of FAQs.

Tá clár fairsing imeachtaí comórtha foirmiúla eagraithe don chomóradh céad bliain seo. Sna himeachtaí sin, beifear ag díriú ar chuimhneamh orthu siúd a ghlac páirt in Éirí Amach na Cásca agus ar ómós a thabhairt dóibh, agus go háirithe iad siúd a ghéill a mbeatha. Tá tuilleadh faisnéise ar na himeachtaí sin le fáil sa liosta Ceisteanna Coitianta seo.


Essential Events

Imeachtaí Ríthábhachtacha

16. Imagining Home, National Concert Hall, 28th March - 3rd April

16. Ag Samhlú an Bhaile, an Ceoláras Náisiúnta, 28 Márta – 3 Aibreán

21. Interfaith Service at the Remembrance Wall, Glasnevin Cemetery, 3rd April

 

View a Guide to these 21 Key 1916 Centenary Events here.

21.Seirbhís Idirchreidimh ag an mBalla Cuimhneacháin, Reilig Ghlas Naíon, 3 Aibreán

 

Féach ar Threoir den 21 Phríomh-Imeacht sin i gComóradh Céad Bliain 1916 anseo.

General Public Guidance for Major Events on Easter Sunday & Easter Monday

Treoir Ghinearálta don Phobal maidir le hImeachtaí Móra Domhnach Cásca & Luan Cásca

A number of key events take place in the lead up to and over Easter weekend. The following is general information for those who wish to attend at these events.

 • Please note that many of these events are outdoors. Remember to plan for adverse weather conditions and dress appropriately. Check the weather forecast in advance.
 • We ask that you be mindful of young children and where possible facilitate their viewing of events.
 • For your own safety and the safety of others please move slowly when approaching and leaving events where large crowds are present. Please give due consideration to the elderly, to families with young children and to those with impaired mobility.
 • People under the age of 16 should be accompanied by parents/guardian. Children should not be left unsupervised at any stage.
 • It is suggested that parents tell their children that, if they get lost, they are to ask a member of the Garda Síochana or a steward for help. Parents should check that their children can give their full name, address and parent's mobile number. 
 • Please use public transport to get to events.

An Garda Síochána specifically advises as follows:

 • Plan your day. If travelling with a large group designate meeting points outside the immediate vicinity of the event.
 • Keep an eye on children and make sure they don’t wander off.
 • Please listen to the advice and instructions given by Gardaí and Stewards.
 • There will be significant restrictions on driving into the city centre. We strongly urge the use of public transport.
 • Be aware of your own personal safety and be mindful of pick-pockets.
 • For further advice and information please visit the Garda website on www.garda.ie.

Easter Sunday

The Easter Sunday State Ceremony and Parade is the centrepiece of the commemorations. It should be noted that access to O’Connell Street on Easter Sunday will be limited due to on-street seating. Use of public rather than private transport is strongly advised.

The public will have access to Upper O’Connell Street. Middle and Lower O’Connell Street will be accessible to invitation holders only. However, there will be viewing opportunities and clearly marked zones with large screens so that members of the public can view the parade as it progresses towards O’Connell Street.

Note the Easter Sunday ceremony and parade will conclude with an Air Corps flypast and a 21-gun salute. Some audience members and parents of young children may find the noise levels disturbing.

Easter Monday

Easter Monday is very much a family friendly day with hundreds of talks, performances and events for all the family to enjoy. Members of the public are strongly advised to use public transport and check their route to and from the city centre.

Beidh roinnt imeachtaí móra ag tarlú sa tréimhse roimh dheireadh seachtaine na Cásca agus i rith an deireadh seachtaine. Seo a leanas roinnt faisnéis ghinearálta dóibh siúd ar mhaith leo freastal ar na himeachtaí sin.

 • Tabhair faoi deara gur amuigh faoin spéir a bheidh go leor de na himeachtaí seo. Ná déan dearmad bheith ullamh don drochaimsir agus éadaí cuí a chaitheamh. Bí cinnte féachaint ar réamhaisnéis na haimsire roimh ré.
 • Iarraimid ort cuimhneamh ar pháistí óga agus freastal orthu chun ligean dóibh féachaint ar na himeachtaí nuair is féidir.
 • Ar mhaithe le do shábháilteacht féin agus le sábháilteacht daoine eile, ná bíodh deifir ort agus tú ag teacht chuig imeachtaí ná ag fágáil imeachtaí ag a bhfuil líon mór daoine i láthair. Ba chóir a bheith tuisceanach le daoine aosta, le teaghlaigh a bhfuil páistí óga acu, agus le daoine a bhfuil deacrachtaí gluaiseachta acu.
 • Ba cheart do thuismitheoirí/chaomhnóir a bheith in éineacht le daoine faoi bhun 16 bliana d’aois. Níor cheart páistí a fhágáil leo féin ag am ar bith.
 • Moltar do thuismitheoirí a rá le páistí cúnamh a lorg ó Gharda nó ó dhuine de na maoir má théann siad amú. Ba cheart do thuismitheoirí déanamh cinnte gur féidir lena bpáistí a n-ainm iomlán, a seoladh, agus uimhir fón póca tuismitheora a thabhairt. 
 • Ba cheart an córas iompair phoiblí a úsáid chun dul chomh fada leis na himeachtaí.

Tugann an Garda Síochána an chomhairle shonrach seo a leanas:

 • Pleanáil an lá. Má tá tú ag taisteal le grúpa mór daoine, roghnaigh pointí cruinnithe lasmuigh de gharchomharsanacht an imeachta.
 • Coinnigh súil ar pháistí agus déan cinnte nach n-imíonn siad ar strae.
 • Éist leis an gcomhairle agus leis na treoracha a thugann na Gardaí agus na Maoir.
 • Beidh srianta móra ar thiomáint isteach go lár na cathrach. Molaimid go láidir duit an córas iompair phoiblí a úsáid.
 • Bí ar an airdeall maidir le do shábháilteacht phearsanta féin agus bí cúramach maidir le piocairí póca.
 • Féach láithreán gréasáin na nGardaí ar www.garda.ie chun comhairle agus faisnéis bhreise a fháil.

Domhnach Cásca

Is é an Searmanas Cuimhneacháin Stáit agus Mórshiúl Dhomhnach Cásca croílár na gcuimhneachán. Ba cheart a thabhairt faoi deara nach mbeidh ach rochtain theoranta ar Shráid Uí Chonaill Domhnach Cásca de bharr na suíochán ar an tsráid. Moltar go láidir duit an córas iompair phoiblí a úsáid seachas do charr féin.

Beidh rochtain ag an bpobal ar Shráid Uí Chonaill Uachtarach. Ní bheidh rochtain ar Shráid Uí Chonaill Láir ná Íochtarach ach ag daoine a bhfuil cuireadh acu. Mar sin féin, beidh deiseanna amhairc ann mar aon le zóin a bheidh marcáilte go soiléir ina mbeidh scáileáin mhóra chun gur féidir leis an bpobal féachaint ar an mórshiúl ar an mbealach go Sráid Uí Chonaill.

Cuirfear críoch le searmanas Dhomhnach Cásca le tar-eitilt ón Aerchór agus le cúirtéis 21 ghunna. B’fhéidir go gcuirfeadh an torann ard isteach ar dhaoine áirithe sa lucht féachana agus ar thuismitheoirí a bhfuil leanaí óga acu.

Luan Cásca

Lá an-oiriúnach do theaghlaigh a bheidh i Luan Cásca, agus beidh na céadta caint, léiriú agus imeacht ar siúl don teaghlach ar fad. Moltar go láidir don phobal an córas iompair phoiblí a úsáid agus an bealach isteach go lár na cathrach agus amach uaidh a sheiceáil roimh ré.


FAQ

Ceisteanna Coitianta

A. General Questions applicable to the entire weekend

1. Where will I get information about travelling to Dublin?

Each of the public transport operators, Iarnród Éireann, Dublin Bus, Luas and Bus Éireann are planning to run significantly enhanced public transport services on Easter Sunday and Easter Monday. To plan your public transport journey please visit www.TransportforIreland.ie

2. Where can I find out about access from Dublin Airport?
For details about access to and from Dublin Airport please visit http://www.dublinairport.com/gns/to-from-the-airport/overview.aspx

To plan your journey by public transport please visit www.TransportforIreland.ie

Please note there will be traffic restrictions and diversions in Dublin city centre over Easter weekend. For further information please see http://www.dublincity.ie/main-menu-services-roads-and-traffic/current-roadworks-temporary-road-closures
You are advised to allow additional time to travel to Dublin Airport.

3. I won’t be in Ireland on Easter Weekend: how can I follow the events?

Some of the events will be televised and available on RTÉ Player International. You can also see what is happening at the events by following Ireland 2016 on Facebook and Twitter @ireland2016.

4. Why do many of the events have limited public access?

An extensive programme of formal commemorative events has been organised for this centenary year. These events are focussed on remembering and honouring those who took part in the Easter Rising, and especially those who gave their lives. A number of key events take place over the Easter weekend in particular. Due to the nature of the locations of some of these events, capacity is limited and some events are ticket only. However, every opportunity has been made to ensure that members of the public can view the ceremonies either through live broadcast or through the use of public screens at the events where possible. Full details on all state ceremonial events will be updated regularly here on the website.

5. How were members of the public selected to attend events?

Most of the Easter weekend events are open to the public. Where space is restricted a ticketing system is in place – for further details please refer to the details page on the individual event you are interested in. 

The invited guests to many of the events are mainly drawn from the closest relatives of the volunteers of the Rising. Every effort was made to be as equitable as possible, to ensure a wide spread of representation and also to accommodate those who indicated they needed assistance etc.

6. Is it still possible to apply for tickets to events?

Tickets are still available for some of the events. For details please refer to the individual page relating to the event you are interested in.

7. Can I be sure of getting entry to events on Easter Monday?
All of the events, both in Dublin and the synchronised wreath-layings around the country, will be open to the public. However, the RTÉ Reflecting the Rising indoor events, Centenary Broadcast event with RTÉ at the Bord Gáis Energy Theatre and Imagining Home concert at the National Concert Hall are ticketed events. For further information, please refer to http://www.rte.ie/1916 and www.nch.ie as appropriate.

8. What is the general advice about coming in to the events – will the crowds be so large as to make the events difficult for families and older people?

It is expected that there will be large crowds attending these historic events. However, through the extensive collaboration of all those involved in the events every effort is being made to minimise difficulties for those attending. 

9. Why is there such a large focus on Dublin?
While the principal Easter Sunday State Commemoration Ceremony and Parade to mark the centenary of the 1916 Rising is taking place in Dublin there are a number of other State Ceremonial events taking place throughout Dublin and around the country over Easter weekend. In addition, the Local Authorities are organising an extensive programme of local events to commemorate the centenary.  For further details of these events please see here.

 
B. Questions specific to the Easter Sunday Parade and the Ceremony at the GPO

1. What are the main components of the day’s events?
The main components are the Military Parade and the Ceremony at the General Post Office in O’Connell Street.

2. Who is participating in the Parade?

The Parade will comprise members of the following:

• The Defence Forces (2,500 members from all branches) – Óglaigh na hÉireann

•  An Garda Síochána
• Dublin Fire Brigade
• Irish Coast Guard
• St John’s Ambulance Brigade
• National Ambulance Service
• Royal National Lifeboat Institution
• ONE - Organisation of National Ex-Service Personnel
• IUNVA - Irish United Nations Veterans Association

3. What is the parade route?

The Parade will proceed in a number of groupings (Serials) from St Stephen’s Green South to Westernway via Cuffe Street, Kevin Street, Patrick Street, Lord Edward Street, Dame Street, Westmoreland Street, O’Connell Street, Parnell Square East, Parnell Square North, Frederick Street North, Dorset Street finishing on Bolton Street.

View the Easter Sunday Parade map.

4. What is happening at the GPO?

The GPO ceremony comprises the following:

• Arrival of the President and inspection of Captains Guard of Honour
• Reading of the Proclamation
• Laying of a wreath on behalf of the Irish People
• Raising of the National Flag

The duration of the Ceremony is approximately 40 minutes.

5. What are the main operational areas of the Parade?

The event comprises four distinct areas:

i. Within Barriers

This area will be exclusively for the Defence Forces and is provided for marching troops, military vehicles etc.

ii. Enclosed Area at GPO

This area will contain covered seating and facilities for invited guests. Facilities will also be available in this area for other elements of the Commemoration Ceremony.

iii. Streets

While the parade is passing, members of the public will be able to view from behind crowd-control barriers, which will be put in place along the route.

iv. Additional Viewing Areas

Additional viewing areas will be located around the city to manage large crowds expected for the parade. Members of the public will be able to view the parade on screens at each location. Overflow areas will be as follows:

St Stephen's Green East

St Stephen's Green North

Merrion Square

Trinity College

Smithfield Market

King's Inns

6. What provision is being made for less abled people?

Facilities for people with disabilities will be provided on a Universal Access basis. In particular, excessive gradients will be avoided or ramped in accordance with Building Regulations. Areas will be designated for people with disabilities where it will be possible to view the event. These areas will also accommodate helpers if required.

The designated viewing areas will be at the following locations:

 • At the cross point at St. Patrick's Cathedral
 • Westmoreland Street
 • Parnell Street outside the Ambassador Cinema

Suitable toilet facilities will be provided which will be within easy reach of these designated identified areas. Stewards will be instructed to pay special attention to the designated areas to ensure comfort for all occupants.

7. What provision is being made for emergency first aid?
First Aid will be provided by voluntary medical organisations coordinated by the Civil Defence. Army Medical Corps will also be in a position to provide First Aid to Defence Forces Staff. Medical Services will be managed and coordinated by a Medical Coordinator located in the Event Control Room. The Health Services Executive will advise on specific medical requirements.

8. What are the main features of the Traffic Management/Road Closure plans?
Road closures will be in effect for the duration of the event. A letter drop will be conducted by the OPW advising residents of road closures. Publicity material prior to the event will advise the public to make use of extended Public Transport provided.
An outer cordon will be in place which will restrict vehicular access to the city. View this Traffic Management map.

9. Will there be signage along the route?

Yes. All parts of the parade route will be adequately signed. In particular, the following signs will be prominently located and easily visible in and around the parade route.

• Exit signs
• Entrance signs
• Medical Aid Posts
• Queuing signs/directions
• Parking Information
• Meeting Points
• Water Points
• Any other signage deemed appropriate

10. Will there be toilet facilities along the route?
Yes. Toilet facilities will be provided taking into account the number of people and the duration of attendance.

11. Where can I get information about road closures on the day?
For information on road closures, please go to:

http://www.dublincity.ie/main-menu-services-roads-and-traffic/current-roadworks-temporary-road-closures

 
C. Questions specific to RTÉ Reflecting the Rising in association with Ireland 2016 on Easter Monday

View this Easter Monday event map.

1. What is Reflecting the Rising?

Reflecting the Rising is a large-scale multi-location public event with hundreds of talks, walking tours, music, dance, street art, street theatre, and moments of reflection and celebration throughout the city centre. The events will take place in approximately 35+ indoor and 11 outdoor venues from 11am – 6pm.

2. Where are the outdoor venues?
The following are the outdoor venues:

Northside

Smithfield Square

Fruit Market Area

O'Connell Street

Walking Tours (City Centre)

Southside

St Stephen's Green

Merrion Square

Earlsfort Terrace

Barnardos Square

Fitzwilliam Street

Walking Tours (City Centre)

3. Where are the outdoor events happening?

The outdoor events are happening in 5 distinct zones:

ZONE 1: Stephen’s Green and Earlsfort Terrace
In Stephen’s Green, there will be a vintage circus performance, tented village with craft display, poetry talks and entertainment on the bandstand along with a host of talks and displays throughout the park. 

Stephens’s Green South will consist of a picnic area and food stalls. Toilets and disabled facilities can be located at the half-way point of the street.

Earlsfort Terrace will transform into a Ceili Mor for the duration of the day. A large stage and screen will be located at the Southern end of the street.

ZONE 2: Merrion Square, Fitzwilliam Street, Mount Street Upper

The vintage car and machinery show can be found at Merrion Square South. Toilets, disabled facilities, information and first aid point can be found at the junction of Merrion Street West and Merrion Square South (across from Government Buildings).

At Merrion Square East there will be on-street performance as well food and picnic area. An information point will be located at the North end of the street at the junction with Merrion Square North.
Fitzwilliam Street is the main stage area for the zone, where musicians will perform throughout the day.

In Merrion Square (Park) there will be a children’s play area, hosted by National Play Day along with interactive performances on the bandstand. Craft demonstrations will take place throughout the day.

ZONE 3: O’Connell Street

There will be two stages located on O’Connell Street. One stage will feature musical acts throughout the day and will be located on the North end of the street at the junction with Parnell Street. The second stage located near Sackville Place will feature a live Joe Duffy radio broadcast from 1.30pm -3.pm. On-street activities such as choral and marching band performances will take place intermittently throughout the afternoon in front of the GPO. There will also be a variety of exhibitions and a 1916 commemorative art piece temporarily installed at the base of the spire.

ZONE 4: Smithfield and Fruit Market Area

At Smithfield there will be a craft village, military display, on-street activity, a family activity area, vintage tram stage with performances throughout the day, a mobile library and craft demonstrations taking place throughout the day.

The Vintage Tram stage will be located at the Southern end of the square, along with food stalls, disabled facilities and toilets. A first aid point will be located behind the stage on Haymarket Street. 

At the Fruit Market there will be pop-up and interactive performances, street drama, children’s games, story buses, carousel, stilt walkers, 3D photography, vintage bicycles and a mobile cinema. The public can also enjoy food of the period prepared by traders on the day.
Information points will be located on the East and West ends of Mary’s Lane and a first aid point will be positioned on St. Michan’s Street.

ZONE 5: Barnardo’s Square & Walking Tours
There will be four walking tours taking place throughout the day leaving every 15 minutes from Barnardo’s Square (plaza beside City Hall). Each tour will last 45 minutes – 1 hour. These are on a first come first serve – no booking necessary. All four begin at City Hall and proceed, respectively to the GPO, the Royal College of Surgeons, the Four Courts and Liberty Hall.

6. Where are the ticketed indoor events happening?

Northside

Bow Street Acting Academy - Children’s Workshops, Music, Performance, Film

Capuchin Friary - Music, Talks, Performance, Live Broadcasts

Cobblestone - Music and Talks

Collins Barracks - Exhibition, Talks, Tours                     

Gresham - Talks and debates

Liberty Hall - Exhibition, Talks, Music

Lighthouse Cinema - 1916 themed films and documentaries

St Michan’s Catholic Church - Talks & Music

St Michan’s Church of Ireland - Talks & Music

The Abbey Theatre - Talks, Performance, Family friendly

The Four Courts - Talks

The Generator - Music, Storytelling, Poetry & Film

 

Southside

Buswells Hotel - Talks and Exhibition

City Hall - Drama & Performance

Conradh na Gaeilge - Interactive talks, tours & workshops

Dublin Institute of Technology - Workshops, Family Zone, Performance, Music 

Freemason’s Hall - Talks, debates and performances

Gaiety Theatre - Talks

Gallery of Photography - Photographic installation, Talks, Tours, Exhibitions

Irish Film Institute - Films

Iveagh House - Talks

National Library of Ireland - Exhibitions, Readings, Genealogy Advice, Talks, Music

Royal College of Surgeons - RTÉ Radio broadcasts and Talks

RHA Gallery - Exhibitions, Talks plus Walk & Talk Tours

Royal College of Physicians in Ireland - Talks and Exhibition

Royal Irish Academy - Talks and Exhibition

St Ann's Church - Music and Talks

The Ark - Interactive photography, drawing and writing.

The Little Museum of Dublin - Storytelling

The Mansion House - Talks, Debate & Performance

The Shelbourne Hotel - Music and Talks

Trinity College Dublin - Talks, Exhibitions, Debate, Music, Performance

Unitarian ChurchMusic and Talks

University Church - Music

7. Where can I get information about road closures on the day?
For information on road closures, please go to www.dublincity.ie/main-menu-services-roads-and-traffic/current-roadworks-temporary-road-closures

A. Ceisteanna Ginearálta a bhaineann leis an deireadh seachtaine ar fad

1. Cá bhfaighidh mé faisnéis maidir le taisteal go Baile Átha Cliath?

Tá sé beartaithe ag gach ceann de na hoibreoirí iompair phoiblí, Iarnród Éireann, Bus Átha Cliath, Luas agus Bus Éireann seirbhísí iompair phoiblí i bhfad níos fearr a rith Domhnach Cásca agus Luan Cásca. Chun d’aistear ar an gcóras iompair phoiblí a phleanáil téigh chuig www.TransportforIreland.ie

2. Cá bhfaighidh mé amach faoi rochtain ó Aerfort Bhaile Átha Cliath?
Chun sonraí a fháil faoi rochtain ar Aerfort Bhaile Átha Cliath agus ar ais as téigh chuig http://www.dublinairport.com/gns/to-from-the-airport/overview.aspx

Chun d’aistear ar an gcóras iompair phoiblí a phleanáil téigh chuig www.TransportforIreland.ie

Tabhair faoi deara go mbeidh srianta tráchta agus malairtí slí i bhfeidhm i lár chathair Bhaile Átha Cliath ar feadh dheireadh seachtaine na Cásca. Chun tuilleadh eolais a fháil féach http://www.dublincity.ie/main-menu-services-roads-and-traffic/current-roadworks-temporary-road-closures
Moltar duit tuilleadh ama a thabhairt chun taisteal go hAerfort Bhaile Átha Cliath.

3. Ní bheidh mé sa bhaile ar Dheireadh Seachtaine na Cásca: cén chaoi a leanfaidh mé na himeachtaí?

Beidh roinnt de na himeachtaí á gcraoladh ar an teilifís agus ar fáil ar Sheinnteoir RTÉ go hidirnáisiúnta. Gheobhaidh tú deis féachaint ar cad atá ag tarlú ag na himeachtaí freisin trí fhéachaint ar Éire 2016 ar Facebook agus Twitter @ireland2016.

4. Cén fáth nach bhfuil ach rochtain theoranta ag an bpobal ar go leor de na himeachtaí?

Tá clár fairsing imeachtaí comórtha foirmiúla eagraithe don chomóradh céad bliain seo. Tá na himeachtaí sin dírithe ar chuimhneamh orthu siúd a ghlac páirt in Éirí Amach na Cásca agus ar ómós a thabhairt dóibh, agus go háirithe iad siúd a ghéill a mbeatha. Beidh roinnt imeachtaí móra ag tarlú thar dheireadh seachtaine na Cásca go háirithe. Mar gheall ar na háiteanna ina bhfuil roinnt de na himeachtaí sin ar bun, tá an spás teoranta agus is le ticéad amháin a bheidh cead isteach ag roinnt imeachtaí. Mar sin féin, tá gach deis tugtha lena chinntiú go mbeidh an pobal in ann féachaint ar na searmanais trí chraoladh beo nó trí scáileáin phoiblí a úsáid ag na himeachtaí nuair is féidir. Beidh na sonraí iomlána maidir le gach searmanas stáit á nuashonrú go rialta anseo ar an suíomh gréasáin.

5. Cén chaoi ar roghnaíodh an pobal chun freastal ar imeachtaí?

Tá fáilte roimh an bpobal chuig formhór d’imeachtaí dheireadh seachtaine na Cásca. I gcás ina bhfuil spás srianta beidh córas ticéad i bhfeidhm – chun tuilleadh sonraí a fháil féach ar leathanach na sonraí maidir leis an imeacht aonair a bhfuil spéis agat ann. 

Pioctar na haíonna a bhfuil cuireadh acu chuig go leor de na himeachtaí go príomha ó gharghaolta óglaigh an Éirí Amach. Rinneadh iarracht a bheith chomh cothrom agus ab fhéidir, lena chinntiú go mbeadh ionadaíocht fhairsing i láthair agus le freastal a dhéanamh ar na daoine a chuir in iúl go mbeadh cúnamh de dhíth orthu etc.

6. An féidir ticéid a fháil fós chuig na himeachtaí?

Tá ticéid ar fáil fós le haghaidh roinnt de na himeachtaí. Chun sonraí a fháil féach ar an leathanach aonair a bhaineann leis an imeacht a bhfuil spéis agat ann.

7. An bhfaighidh mé cead dul isteach chuig imeachtaí ar Luan Cásca go cinnte?
Beidh fáilte roimh an bpobal chuig gach ceann de na himeachtaí, idir na himeachtaí i mBaile Átha Cliath agus na searmanais fleasc-leagain chomhthrátha a bheidh ag tarlú ar fud na tíre. Mar sin féin is imeachtaí le ticéad amháin a bheidh in RTÉ Reflecting the Rising laistigh, imeacht Chraoladh an Chomórtha Céad Bliain le RTÉ ag an Bord Gáis Energy Theatre agus an cheolchoirm Imagining Home ag an gCeoláras Náisiúnta. Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig http://www.rte.ie/1916 agus www.nch.ie mar is cuí.

8. Cén chomhairle ghinearálta atá ann maidir le freastal ar na himeachtaí – an mbeidh na sluaite chomh mór is go mbeidh sé deacair ag teaghlaigh agus ag daoine scothaosta freastal?

Táthar ag súil go bhfreastalóidh sluaite móra ar na himeachtaí stairiúla seo. Mar sin féin, mar gheall ar chomhoibriú forleathan na ndaoine ar fad atá bainteach leis na himeachtaí tá gach iarracht á déanamh ionas nach mbeidh mórán deacrachtaí acu sin a fhreastalóidh. 

9. Cén fáth a bhfuil an oiread ag faire ar Bhaile Átha Cliath?
Cé go bhfuil an príomh-Shearmanas Comórtha Stáit agus an Pharáid ar Dhomhnach Cásca chun comóradh a dhéanamh ar Éirí Amach 1916 ar siúl i mBaile Átha Cliath tá roinnt imeachtaí Searmanais Stáit eile ar siúl ar fud Bhaile Átha Cliath agus timpeall na tíre thar dheireadh seachtaine na Cásca. Ina theannta sin, tá na hÚdaráis Áitiúla ag eagrú clár leathan imeachtaí áitiúla chun an comóradh céad bliain a cheiliúradh.  Chun tuilleadh sonraí a fháil faoi na himeachtaí sin féach anseo.

 
B. Ceisteanna a bhaineann go sonrach le Paráid Dhomhnach Cásca agus leis an Searmanas ag Ard-Oifig an Phoist

1. Céard iad na príomhrudaí a tharlóidh ag imeachtaí an lae?
Is iad na príomhrudaí a tharlóidh ná an Pharáid Mhíleata agus an Searmanas ag Ard-Oifig an Phoist ar Shráid Uí Chonaill.

2. Cé a bheidh rannpháirteach sa Pharáid?

Beidh baill díobh seo a leanas sa Pharáid:

• Óglaigh na hÉireann (2,500 ball as gach brainse) – Óglaigh na hÉireann

•  An Garda Síochána
• Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath
• Garda Cósta na hÉireann
• Briogáid Otharsheirbhís Naomh Eoin
• Seirbhís Otharchairr Náisiúnta
• Institiúid Náisiúnta Ríoga na mBád Tarrthála
• ONE – Eagraíocht Pearsanra Iarsheirbhíse Náisiúnta
• IUNVA – Cumann Iarshaighdiúirí Éireannacha na Náisiún Aontaithe

3. Cá rachaidh an pharáid?

Rachaidh an Pharáid ar aghaidh i roinnt grúpálacha (Sraitheanna) ó Fhaiche Stiabhna ó Dheas go Westernway trí Shráid Cuffe, Sráid Chaoimhín, Sráid Phádraig, Sráid an Tiarna Éadbhard, Sráid an Dáma, Sráid Westmoreland, Sráid Uí Chonaill, Cearnóg Parnell Thoir, Cearnóg Parnell Thuaidh, Sráid Fhreidric Thuaidh, Sráid Dorset ag críochnú ar Shráid Bolton.

Féach léarscáil de Pharáid Dhomhnach Cásca.

4. Cad a bheidh ag tarlú ag Ard-Oifig an Phoist?

Beidh sé seo a leanas ag tarlú ag searmanas Ard-Oifig an Phoist:

• Tiocfaidh an tUachtarán agus déanfar cigireacht ar Gharda Onóra na gCaptaen
• Léifear an Forógra
• Leagfar Bláthfhleasc thar ceann mhuintir na hÉireann
• Ardófar an Bhratach Náisiúnta

Mairfidh an Searmanas thart ar 40 nóiméad.

5. Céard iad príomhlimistéir oibríochta na Paráide?

Tá ceithre limistéar ar leith i gceist san imeacht:

i. Laistigh de Bhacainní

Beidh an limistéar seo ar fáil d’Óglaigh na hÉireann amháin agus é á chur ar fáil i gcomhair trúpaí a bheidh ag máirseáil, feithiclí míleata etc.

ii. Limistéar Iniata ag Ard-Oifig an Phoist

Beidh suíocháin chumhdaithe sa limistéar seo agus áiseanna d’aíonna a mbeidh cuireadh acu. Beidh áiseanna ar fáil freisin sa limistéar seo le haghaidh gnéithe eile den Searmanas Comórtha.

iii. Sráideanna

Fad is a bheidh an pharáid ag dul thar bráid, beidh an pobal in ann féachaint ar chúl bacainní a bheidh ann chun an slua a smachtú, a chuirfear feadh an bhealaigh.

iv. Limistéir Amhairc bhreise

Beidh limistéir amhairc bhreise lonnaithe timpeall na cathrach chun sluaite móra a bhfuil súil leo ag an bparáid a bhainistiú. Beidh an pobal in ann féachaint ar an bparáid ar scáileáin ag gach suíomh. Is mar seo a leanas a bheidh na limistéir éisteachta:

Faiche Stiabhna Thoir

Faiche Stiabhna Thuaidh

Cearnóg Mhuirfean

Coláiste na Tríonóide

Margadh Mhargadh na Feirme

Óstaí an Rí

6. Cén soláthar atá á dhéanamh le haghaidh daoine nach bhfuil chomh hábalta?

Soláthrófar áiseanna do dhaoine faoi mhíchumas ar bhonn rochtana oiriúnaithe do chách. Go háirithe, seachnófar grádáin iomarcacha nó déanfar rampaí de réir na Rialachán Tógála. Cuirfear limistéir ar leataobh do dhaoine faoi mhíchumas áit ina mbeifear in ann féachaint ar an imeacht. Freastalóidh na limistéir sin freisin ar chúntóirí más gá.

Beidh na limistéir amhairc ainmnithe ag na háiteanna seo a leanas:

 • Ag an gcrosphointe ag Ard-Eaglais Naomh Pádraig
 • Sráid Westmoreland
 • Sráid Parnell lasmuigh de Phictiúrlann an Ambassador

Cuirfear áiseanna leithris oiriúnacha ar fáil a bheidh insroichte go héasca ag na limistéir aitheanta ainmnithe seo. Ordófar do mhaoir aird speisialta a thabhairt ar na limistéir ainmnithe lena chinntiú go mbeidh gach áitritheoir ar a gcompord.

7. Cén soláthar atá á dhéanamh le haghaidh garchabhair éigeandála?
Tabharfaidh eagraíochtaí leighis deonacha Garchabhair agus é á chomhordú ag an gCosaint Shibhialta. Beidh Cór Liachta an Airm in ann Garchabhair a thabhairt d’fhoireann Óglaigh na hÉireann freisin. Déanfaidh Comhordaitheoir Leighis bainistiú agus comhordú ar na Seirbhísí Leighis agus beidh siad lonnaithe sa Seomra Rialaithe Imeachtaí. Tabharfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte comhairle maidir le riachtanais leighis faoi leith.

8. Céard iad na príomhghnéithe de na pleananna Bainistíochta Tráchta/Dúnadh Bóithre?
Dúnfar bóithre fad is a mhairfidh an t-imeacht. Tabharfaidh Oifig na nOibreacha Poiblí litreacha amach ag cur áitritheoirí ar an eolas faoi dhúnadh bóithre. Tabharfar comhairle don phobal in ábhar poiblíochta roimh an imeacht úsáid a bhaint as an Iompar Poiblí breise a chuirfear ar fáil.
Beidh tródam lasmuigh i bhfeidhm a chuirfidh srian ar rochtain feithiclí chuig an gcathair. Féach an léarscáil seo de Bhainistíocht Tráchta.

9. An mbeidh comharthaí feadh an bhealaigh?

Beidh. Beidh comharthaí oiriúnacha ar gach cuid de bhealach na paráide. Go háirithe, beidh na comharthaí seo a leanas lonnaithe in áit fheiceálach agus le feiceáil go héasca ar bhealach na paráide agus timpeall air.

• Comharthaí den Bhealach Amach
• Comharthaí iontrála
• Cabhairphoist Liachta
• Comharthaí/treoracha scuainí
• Eolas faoi Pháirceáil
• Pointí Cruinnithe
• Pointí Uisce
• Aon chomharthaíocht eile a mheastar iomchuí

10. An mbeidh áiseanna leithris feadh an bhealaigh?
Beidh. Cuirfear áiseanna leithris ar fáil agus cuirfear san áireamh líon na ndaoine agus an t-achar a fhreastalóidh siad ar an imeacht.

11. Cá bhfaighidh mé faisnéis faoi bhóithre a bheidh dúnta ar an lá?
Chun faisnéis a fháil faoi bhóithre a bheidh dúnta, téigh chuig:

http://www.dublincity.ie/main-menu-services-roads-and-traffic/current-roadworks-temporary-road-closures

 
C. Ceisteanna a bhaineann go sonrach le RTÉ Reflecting the Rising i gcomhar le Éire 2016 ar Luan Cásca

Féach an léarscáil seo den imeacht ar Luan Cásca.

1. Céard é Reflecting the Rising?

Imeacht mór poiblí é ‘Reflecting the Rising’ a bheidh ar siúl in áiteanna éagsúla leis na céadta caint, turais siúil, ceol, damhsa, ealaín sráide, téatar sráide agus pointí machnaimh agus ceiliúrtha ar bun ar fud lár na cathrach. Beidh na himeachtaí ar siúl i thart ar 35+ ionad laistigh agus 11 ionad lasmuigh ón 11am – 6pm.

2. Cá bhfuil na hionaid lasmuigh?
Is iad seo a leanas na hionaid lasmuigh:

Tuaisceart Bhaile Átha Cliath

Cearnóg Mhargadh na Feirme

Limistéar Mhargadh na dTorthaí

Sráid Uí Chonaill

Turais Siúil (Lár na Cathrach)

Deisceart Bhaile Átha Cliath

Faiche Stiabhna

Cearnóg Mhuirfean

Ardán Earlsfort

Cearnóg Barnardos

Sráid Mhic Liam

Turais Siúil (Lár na Cathrach)

3. Cá mbeidh na himeachtaí lasmuigh ar siúl?

Beidh na himeachtaí lasmuigh ar siúl i 5 chrios faoi leith:

CRIOS 1: Faiche Stiabhna agus Ardán Earlsfort
I bhFaiche Stiabhna, beidh taibhiú sorcais seanré, sráidbhaile faoi phuball le taispeántas ceardaíochta, cainteanna filíochta agus siamsaíocht ar an ardán ceoil mar aon le réimse cainteanna agus taispeáintí ar fud na páirce. 

Beidh limistéar picnic agus seastáin bhia i bhFaiche Stiabhna ó Dheas.  Is féidir leithris agus áiseanna do dhaoine faoi mhíchumas a lonnú ag pointe leath bealaigh na sráide.

Beidh Céilí Mór ar Ardán Earlsfort ar feadh an lae ar fad. Beidh stáitse agus scáileán mór ag Ceann ó dheas na sráide.

CRIOS 2: Cearnóg Mhuirfean, Sráid Mhic Liam, Sráid an Mhóta Uachtarach

Beidh an seó carranna agus innealra seanré ag Cearnóg Mhuirfean ó Dheas. Beidh leithris, áiseanna do dhaoine faoi mhíchumas, faisnéis agus pointe garchabhrach ag acomhal Shráid Mhuirfean Thiar agus Cearnóg Mhuirfean ó Dheas (trasna ó Thithe an Rialtais).

Ag Cearnóg Mhuirfean Thoir beidh taibhiú sráide mar aon le limistéar picnic agus bia. Beidh pointe faisnéise ag an gceann ó Thuaidh den tsráid ag an acomhal le Cearnóg Mhuirfean Thuaidh.
Is é Sráid Mhic Liam an príomhlimistéar stáitse don chrios, áit a mbeidh ceoltóirí le cloisteáil ar feadh an lae.

I gCearnóg Mhuirfean (Páirc) beidh limistéar spraoi do leanaí, á óstáil ag an Lá Súgartha Náisiúnta mar aon le taibhithe idirghníomhacha ar ardán na mbannaí ceoil. Beidh taispeáintí ceardaíochta ar siúl ar feadh an lae.

CRIOS 3: Sráid Uí Chonaill

Beidh dhá stáitse lonnaithe ar Shráid Uí Chonaill. Beidh ceol ar stáitse amháin ar feadh an lae agus beidh sé lonnaithe ar an taobh ó thuaidh den tsráid ag an acomhal le Sráid Parnell. Beidh craoladh beo ó chlár Joe Duffy ag dul amach ón dara stáitse gar do Phlás Sackville ó 1.30pm – 3pm. Beidh gníomhaíochtaí ar an tsráid cosúil le taibhithe córúla agus bannaí máirseála ar siúl gach re seal ar feadh an tráthnóna os comhair Ard-Oifig an Phoist. Beidh taispeántais éagsúla ann freisin agus píosa ealaíne comórtha ar 1916 a shuiteálfar go sealadach ag bun na spuaice.

CRIOS 4: Limistéar Mhargadh na Feirme agus Mhargadh na dTorthaí

Ag Margadh na Feirme beidh sráidbhaile ceardaíochta, taispeáint mhíleata, réimse gníomhaíochta don teaghlach, stáitse tramanna seanré le taibhithe ar feadh an lae, leabharlann shoghluaiste agus taispeáintí ceardaíochta ar feadh an lae ar fad.

Beidh stáitse na dTramanna Seanré suite ag an gceann ó dheas den chearnóg, mar aon le seastáin bhia, áiseanna do dhaoine faoi mhíchumas agus leithris. Beidh pointe garchabhrach lonnaithe ar chúl an stáitse ar Shráid Haymarket. 

Ag an Margadh Torthaí beidh taibhithe idirghníomhacha agus a phreabann aníos, drámaíocht sráide, cluichí do leanaí, busanna scéalaíochta, timpeallán spraoi, siúlóirí ar chosa croise, grianghrafadóireacht 3D, rothair seanré agus pictiúrlann shoghluaiste. Gheobhaidh an pobal blaiseadh de bhia na tréimhse freisin ullmhaithe ag trádálaithe ar an lá.
Beidh na pointí faisnéise lonnaithe ag ceann Thoir agus Thiar Lána Mhuire agus beidh pointe garchabhrach lonnaithe ar Shráid Chill Michin.

CRIOS 5: Cearnóg Barnardo & Turais Siúil
Beidh ceithre thuras siúil ar siúl ar feadh an lae ag fágáil gach 15 nóiméad ó Chearnóg Barnardo (plás le taobh Halla na Cathrach). Beidh gach turas ar siúl idir 45 nóiméad – 1 uair an chloig. Freastalófar ar an gcéad dream a thiocfaidh – ní gá áirithintí a dhéanamh. Tosóidh gach ceann ag Halla na Cathrach agus gabhfaidh siad ar aghaidh, faoi seach chuig Ard-Oifig an Phoist, Coláiste Ríoga na Máinlianna, Na Ceithre Cúirteanna agus Halla na Saoirse.

6. Cá mbeidh na himeachtaí ticéid laistigh ar siúl?

Tuaisceart Bhaile Átha Cliath

Bow Street Acting Academy – Ceardlanna Leanaí, Ceol, Taibhiú, Scannáin

Mainistir Chaipisíneach – Ceol, Cainteanna, Taibhiú, Craoltaí Beo

Cobblestone – Ceol agus Cainteanna

Dún Uí Choileáin – Taispeántais, Cainteanna, Turais                     

Gresham – Cainteanna agus díospóireachtaí

Halla na Saoirse – Taispeántas, Cainteanna, Ceol

Pictiúrlann an Lighthouse – scannáin agus cláir faisnéise ar théama 1916

Eaglais Chaitliceach Chill Michin – Cainteanna & Ceol

Eaglais Chill Michin (Eaglais na hÉireann) – Cainteanna & Ceol

Amharclann na Mainistreach – Cainteanna, Taibhiú, Oiriúnach don teaghlach go léir

Na Ceithre Cúirteanna – Cainteanna

The Generator – Ceol, Scéalaíocht, Filíocht & Scannáin

 

Deisceart Bhaile Átha Cliath

Óstán Buswells – Cainteanna agus Taispeántas

Halla na Cathrach – Drámaíocht & Taibhiú

Conradh na Gaeilge – Cainteanna idirghníomhacha, turais & ceardlanna

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath – Ceardlanna, Crios Teaghlaigh, Taibhiú, Ceol 

Halla na Máisiún – Cainteanna, díospóireachtaí agus taibhithe

Amharclann an Gaiety – Cainteanna

Gailearaí na nGrianghraf – Suiteáil grianghrafadóireachta, Cainteanna, Turais, Taispeántais

Institiúid Scannán na hÉireann – Scannáin

Teach Uíbh Eachach – Cainteanna

Leabharlann Náisiúnta na hÉireann – Taispeántais, Léamha, Comhairle Ginealais, Cainteanna, Ceol

Coláiste Ríoga na Máinlianna in Éirinn – Craoltaí ar RTÉ Radio agus Cainteanna

RHA Gallery – Taispeántais, Cainteanna agus Turais Siúil & Cainte

Coláiste Ríoga Lianna na hÉireann – Cainteanna agus Taispeántas

Acadamh Ríoga na hÉireann – Cainteanna agus Taispeántas

Eaglais San Anna – Ceol agus Cainteanna

The Ark – Grianghrafadóireacht idirghníomhach, líníocht agus scríbhneoireacht.

Músaem Beag Bhaile Átha Cliath – Scéalaíocht

Teach an Ard-Mhéara – Cainteanna, Díospóireacht & Taibhiú

Óstán an Shelbourne – Ceol agus Cainteanna

Coláiste na Tríonóide – Cainteanna, Taispeántais, Díospóireacht, Ceol, Taibhiú

Eaglais Úinitéireach – Ceol agus Cainteanna

Eaglais na hOllscoile – Ceol

7. Cá bhfaighidh mé faisnéis faoi bhóithre a bheidh dúnta ar an lá?
Chun faisnéis a fháil faoi bhóithre a bheidh dúnta, téigh chuig www.dublincity.ie/main-menu-services-roads-and-traffic/current-roadworks-temporary-road-closures

Find information for 1916 relatives and Easter Sunday Commemorations here.

Find information for 1916 relatives attending RDS State Event here.

Faigh faisnéis le haghaidh gaolta 1916 agus Comóradh Dhomhnach Cásca anseo.

Faigh faisnéis le haghaidh gaolta 1916 a bheidh ag freastal ar Ócáid Stáit ag an RDS anseo.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.