Events Imeachtaí

The Educational Philosophy of Patrick Pearse Fealsúnacht Oideachais an Phiarsaigh

Irish Proclamation signatory Pádraig Pearse
  • Start / Tús:
  • 24.09.16
  • The Pearse Museum, Rathfarnham
  • Iarsmalann an Phiarsaigh, Ráth Fearnáin
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

A Bilingual Conference organised by Conradh na Gaeilge.

Comhdháil Dhátheangach eagraithe ag Conradh na Gaeilge.

This history of Scoil Éanna and the educational philosophy of Patrick Pearse will be discussed at this conference. What were the ideas which most influenced Pearse? How did he put those ideas into practice? Did his ideas influence the new state’s educational policy after 1922?

Amongst the speakers at this event will be:

Séamus Ó Buachalla
Author of The Educational Writings of P.H. Pearse

Brendan Walsh
Lecturer in Education Studies, DCU

Róisín Ní Ghairbhí
Author of 16 Lives : Willie Pearse

Muireann Ní Mhóráin
Chief Executive, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaescolaíochta

Fionntan de Brún
Senior Lecturer in Irish, University of Ulster

Pleiféar oidhreacht Scoil Éanna agus fealsúnacht chuimsitheach oideachais an Phiarsaigh ag an gcomhdháil lae seo. Céard iad na smaointe a raibh an tionchar is mó acu ar an bPiarsach? Conas a chuir sé an smaointeoireacht sin i bhfeidhm? An raibh tionchar aige ar pholasaithe an stáit nua i leith an oideachais tar éis 1922?

I measc na gcainteoirí a bhéas i láthair ag an gcomhdháil seo beidh:

Séamus Ó Buachalla
Údar “The Educational Writings of P.H. Pearse”

Brendan Walsh
Léachtóir i Roinn an Oideachais, OCBÁC

Róisín Ní Ghairbhí
Údar “16 Lives: Willie Pearse”

Muireann Ní Mhóráin
Príomhfheidhmeannach, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta

Fionntan de Brún
Léachtóir Sinsearach le Gaeilge, Ollscoil Uladh

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.