Events Imeachtaí

Education for Sustainable Development (ESD) Portal An Tairseach Oideachas le haghaidh Forbairt Inbhuanaithe (ESD)


To promote active citizenship, equality and respect for human rights and sustainability, a web-portal will be created that will allow teachers to exchange and debate ideas and share resources and best practice, with a view to strengthening implementation of these issues in primary and post-primary schools.

Ar mhaithe le saoránacht ghníomhach, comhionannas, meas ar chearta an duine agus inbhuanaitheacht a chur chun cinn, cruthófar tairseach gréasáin lena dtabharfar deis do mhúinteoirí smaointe a mhalartú agus a phlé agus acmhainní agus an dea-chleachtas a chomhroinnt d’fhonn forfheidhmiú na saincheisteanna sin a neartú i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna.

Education for Sustainable Development is about the future sustainability of Ireland’s environment and society. It involves a focus on human rights, citizenship, equality and social justice. These were central themes to those behind the 1916 proclamation. In order to ensure that there is a positive legacy from Ireland 2016 and in line with the National Strategy on Education for Sustainable Development, the Department of Education and Skills is developing a new portal on the Scoilnet website.

Baineann Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe le hinbhuanaitheacht chomhshaol agus shochaí na hÉireann sa todhchaí. Leis sin dírítear ar chearta an duine, ar shaoránacht, ar chomhionannas agus ar cheartas sóisialta. Ba théamaí lárnacha iad sin dóibh sin a raibh baint acu le forógra 1916. D’fhonn a chinntiú go mbeidh oidhreacht dhearfach ó Éire 2016 agus ag teacht leis an Straitéis Náisiúnta ar Oideachas agus Forbairt Inbhuanaithe, tá tairseach nua á fhorbairt ag an Roinn Oideachais agus Scileanna ar shuíomh gréasáin Scoilnet.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.