Events Imeachtaí

Draíocht 1916 Centenary Programme Clár Chomóradh Céad Bliain 1916 de chuid Draíocht

  • Start / Tús:
  • 01.01.16
  • End / Críoch:
  • 31.12.16
  • Blanchardstown
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

Draíocht is a multi-purpose arts and entertainment centre.

Is ionad siamsaíochta agus ealaíon ilchuspóireach, é Draíocht.  

Draíocht’s 2016 programme will contain a number of strands that will mark the centenary of the events of 1916. The centre has approximately 50,000 visitors annually and the programme will be designed to appeal to as wide an audience as possible.

A key element of the programme will be the One Book, One Fingal project, based on the children’s book Friend or Foe by Brian Gallagher, set around the events of 1916. The project will involve 5th and 6th class and first year pupils and students of Dublin 15 primary (32) and post primary (9) schools. The purpose of the project is to engage children from the local area, facilitating them to respond to the events of 1916 through a quality artistic process, to engage the participants in a way that has meaning for them, and to give them a voice in the celebrations and to the Ireland that they want to live in.

This project will deliver four core elements:

• Working with local author Brian Gallagher through his children’s novel Friend or Foe, by facilitating 'Meet the Author' events for 5th and 6th class and first year pupils and students in every Dublin 15 primary and secondary school.

• Intensive workshops in a smaller number of Dublin 15 Schools over September 15 to April 16.

• Sharing of work in the individual schools.

• Project culminating in a celebratory event and three-month exhibition from April to June 2016, which may then tour countywide.

Other Events:

• Presentation of two theatre pieces focusing on the events of 1916 (one for children and one for adults) in Spring 2016.

• A lecture series with Des McGuinness on the impact of 1916 on visual art practice.

• A film programme in partnership with the IFI and Access Cinema.

Beidh roinnt snáitheanna i gclár Draíocht 2016 a dhéanfaidh cuimhneachán céad bliain imeachtaí 1916 a chomóradh. Bíonn thart ar 50,000 cuairteoir in aghaidh na bliana ag an ionad agus beidh an clár ceaptha lucht féachana chomh leathan agus is féidir a mhealladh.

Beidh an tionscadal Leabhar Amháin, Fine Gall Amháin, bunaithe ar an leabhar do ghasúir ‘Friend or Foe’ le Brian Gallagher atá bunaithe ar imeachtaí 1916, ina phríomhghné den chlár. Beidh na daltaí agus na mic léinn ó rang 5, 6 agus ón 1ú Bliain i mBunscoileanna (32) agus Iarbhunscoileanna (9) Bhaile Átha Cliath 15 páirteach sa tionscadal. Is é cuspóir an Tionscadail dul i bpáirt le páistí ón gceantar áitiúil, á n-éascú chun freagairt d’imeachtaí 1916 trí phróiseas ealaíonta ardchaighdeáin, chun teagmháil a dhéanamh le rannpháirtithe ar bhealach a dtuigeann siad, glór a thabhairt dóibh sna ceiliúrthaí agus breathnú ní hamháin ar gcúl ach chun tosaigh ar an Éirinn ar mian leo cónaí inti. Déanfaidh an Tionscadal seo ceithre ghné lárnacha a sheachadadh:

• Oibriú leis an údar áitiúil, Brian Gallagher, trína úrscéal do ghasúir ‘Friend or Foe’, agus imeachtaí Buail leis an Údar á n-éascú do dhaltaí agus do mhic léinn ón 5ú, 6ú rang agus ón 1ú bliain i ngach bunscoil agus meánscoil i mBaile Átha Cliath 15.

• Diancheardlanna i líon níos lú de Scoileanna i mBaile Átha Cliath 15 ó Mheán Fómhair 2015 go Aibreán 2016.

• Obair a chomhroinnt sna scoileanna aonair.

• An tionscadal á thabhairt chun críche in imeacht ceiliúrtha agus i dtaispeántas 3 mhí ó Aibreán go Meitheamh 2016, a rachaidh ar thuras an chontae ansin b’fhéidir.

Imeachtaí Eile:

• Cur i láthair dhá phíosa amharclainne ag díriú ar imeachtaí 1916 (ceann do pháistí agus ceann do dhaoine fásta) in Earrach 2016.

• Sraith léachtaí le Des McGuinness ar thionchar 1916 ar chleachtasna n-amharc-ealaíon.

• Clár scannán i gcomhar leis an an IFI agus le Access Cinema.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.