Events Imeachtaí

Documentary on the impact of the 1916 Rising in Australia Clár faisnéise ar thionchar Éirí Amach 1916 san Astráil


The Embassy of Ireland is delighted to support the production of an hour-long documentary by the University of Melbourne and the State Library of Victoria on the impact of 1916 in Australia. The documentary will explore the effect the Rising had on national debate at the time and the legacy this left in creating today’s modern Australia.

Tá áthas ar Ambasáid na hÉireann tacú le léiriú clár faisnéise uair an chloig de chuid Ollscoil Melbourne agus Leabharlann Stáit Victoria ar an tionchar a bhí ag Éirí Amach 1916 san Astráil. Déanfar iniúchadh sa chlár faisnéise ar an tionchar a bhí ag an Éirí Amach ar dhíospóireacht náisiúnta an tráth sin agus ar a oidhreacht sin i dtaobh chruthú Astráil an lae inniu.

The documentary examines the generation of Irish who made their home in Australia prior to the First World War, the strong community that was forged here, and how the Rising led to the changing of that community’s attitude which would ultimately influence the social compass and trajectory of Australia; an influence felt in an entire generation of Australians today.

For a younger audience in particular, this is an important historical and social narrative that is not widely known or understood. Featuring some of Australia's leading academic and noted authorities on the subject the documentary is the primary pillar of the public engagement programme of the University of Melbourne and the Embassy of Ireland, Canberra is delighted to be associated with this project.

The University of Melbourne under a joint partnership currently being developed with the State Library Victoria (SLV) will receive a public screening to mark the opening of a 1916 related display in the stunning State Library Victoria and at film festivals in Melbourne throughout 2016.

Scrúdaíonn an clár faisnéise an ghlúin Éireannach a chuir fúthu san Astráil roimh an Chéad Chogadh Domhanda, an pobal láidir a tháinig chun cinn ansin, agus mar a d'athraigh an Éirí Amach dearcadh an phobail sin, rud a mbeadh tionchar aige níos faide anall ar chompás sóisialta agus treo na hAstráile; tionchar atá fós le braith i nglúin iomlán de mhuintir na hAstráile sa lá atá inniu ann.

Do lucht féachana óg go háirithe, seo scéal tábhachtach stairiúil agus sóisialta nach bhfuil eolas ná tuiscint air go forleathan. Beidh cuid de lucht acadúil iomráiteach na hAstráile agus saineolaithe móra le rá eile ar an ábhar le feiceáil sa chlár faisnéise, atá ar an bpríomhcholún de chlár rannpháirtíochta poiblí Ollscoil Melbourne agus Ambasáid na hÉireann. Tá áthas ar Canberra baint a bheith aige leis an tionscadal seo.

Faoi chomhpháirtíocht atá á forbairt faoi láthair le Leabharlann Stáit Victoria, cuirfidh Ollscoil Melbourne an clár faisnéise ar an scáileán don phobal chun ceiliúradh a dhéanamh ar oscailt taispeántais a bhaineann le 1916 i bhfoirgneamh iontach Leabharlann Stát Victoria agus ag féilte scannán i Melbourne ar feadh na bliana 2016.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.