Events Imeachtaí

Digitisation Programme Clár Digitithe


Irisleabhar na Gaedhilge, an Irish language periodical published between 1882 and 1909 with regular contributions from the leaders of the Rising, will be digitised and made available online.

Deanfar Irisleabhar na Gaedhilge, tréimhseachán Gaeilge a foilsíodh idir 1882 agus 1909 ina mbíodh ábhar scríofa go rialta ag ceannairí Éirí Amach 1916, a dhigitiú agus a chur ar fáil ar líne.

Conradh na Gaeilge

A selection of 1916 material from Conradh na Gaeilge’s archive, including the nationalist newspaper, An Claidheamh Soluis, will be digitised and made available online. Conradh na Gaeilge will also be organising a mobile exhibition of the material beginning in autumn 2015.

Conradh na Gaeilge

Lena chois sin déanfar digitiú ar rogha ábhar maidir le 1916 ó chartlann Chonradh na Gaeilge, lena n-áirítear an nuachtán náisiúnach, An Claidheamh Soluis, agus cuirfear ar fáil ar líne é. Ina theannta sin, eagrófar taispeántas soghluaiste ina leith ag tosú i bhfómhar 2015.

School of Irish, DCU

University College Dublin will host an exhibition in spring 2016 on Douglas Hyde, the first President of Ireland, who was known as ‘An Craoibhín Aoibhinn’. In partnership with Conradh na Gaeilge, the diaries and other works of Douglas Hyde will be presented on a dedicated website.In conjunction with the Pearse Museum and other educational institutions based in Ireland, the United States and Canada, UCD will host an international conference entitled Torthaí na Réabhlóide.

Scoil na Gaeilge, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Eagrófar taispeántas sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath in Earrach 2016 maidir le Dubhghlas de hÍde, céad Uachtarán na hÉireann, ar tugadh ‘An Craoibhín Aoibhinn' air. Cuirfear dialanna agus saothair eile de chuid Dhubhghlais de hÍde ar fáil ar shuíomh idirlín ar leith i gcomhpháirt le Conradh na Gaeilge. Tionólfar comhdháil idirnáisiúnta dar teideal Torthaí na Réabhlóide i gcomhpháirt le Músaem an Phiarsaigh agus institiúidí eile oideachais in Éirinn, Stáit Aontaithe Mheiriceá agus i gCeanada.

National Folklore Collection, UCD and Fiontar DCU

Irish language archive material from the Schools’ Collection, gathered from 5,000 schools throughout the country in the 1930s, will be digitised and made available online on the website www.duchas.ie.

Cnuasach Bhéaloideas Éireann, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Déanfar ábhar Gaeilge ó Bhailiúchán na Scol, a tiomsaíodh ó 5,000 scoil sna 1930í ar fud na tíre, a dhigitiú agus a chur ar fáil don phobal ar an suíomh idirlín www.duchas.ie.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.