Events Imeachtaí

Dermot Bolger: Writer in Residence Dermot Bolger: Writer in Residence

Dermot Bolger
Poet Dermot Bolger
  • Start / Tús:
  • 01.03.16
  • End / Críoch:
  • 31.08.16
  • National Museum of Ireland: Decorative Arts & History, Collins Barracks
  • Ard-Mhúsaem na hÉireann: Na hEalaíona Maisiúla agus an Stair, Dún Uí Choileáin
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

An innovative and exciting literature project featuring Dermot Bolger as a Poet in Residence.

Tionscadal litríochta nuálach agus bríomhar ina bhfuil Dermot Bolger mar Fhile Cónaithe.

The National Museum of Ireland in collaboration with Poetry Ireland, is developing an innovative and exciting literature project.

A central part of this programme is Dermot Bolger’s role as Poet in Residence at The National Museum of Ireland at Collins Barracks for a 6 month period between February and July 2016. 

This is the first time that the Museum has created a ‘poet in residence’ initiative. 

The residency will include the following elements: Writing workshops with schools and others in the local community on themes related to 1916 and World War I, writing clinics with Dermot as mentor to budding writers and a programme of public events with Dermot in conversation with a range of speakers on a host of themes. 
 

For more information please visit The National Museum.

Tá tionscadal litríochta nuálach, beoga á fhorbairt ag Ard-Mhúsaem na hÉireann i gcomhar le hÉigse Éireann.

 

Cuid lárnach den chlár sin is ea ról Dermot Bolger mar Fhile Cónaithe ag Ard-Mhúsaem na hÉireann ag Dún Uí Choileáin ar feadh tréimhse 6 mhí idir mí Feabhra agus Iúil 2016. 

Seo é an chéad uair ag an Músaem tionscnamh ‘file cónaithe’ a chur ar bun.

Áireofar na gnéithe seo a leanas sa chónaitheacht: Ceardlanna scríbhneoireachta le scoileanna agus le daoine eile sa phobal áitiúil ar théamaí a bhaineann le 1916 agus leis an gCéad Chogadh Domhanda, clinicí scríbhneoireachta le Dermot mar mheantóir ag scríbhneoirí a bhfuil gealladh fúthu agus clár imeachtaí poiblí ina mbeidh Dermot ag comhrá le cainteoirí éagsúla faoi réimse téamaí. 
 

Téigh chuig an Ard-Mhúsaem i gcomhair tuilleadh faisnéise.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.