Events Imeachtaí

Decade of Commemorations: Publications Series An tsraith foilseacháin Deich mBliana na gCuimhneachán

  • Start / Tús:
  • 01.03.16
  • End / Críoch:
  • 01.06.16
  • Dublin City
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

Dublin City Council will publish three new books in its Decade of Commemorations series in 2016.

Foilseoidh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 3 leabhar nua sa tsraith Deich mBliana na gCuimhneachán le linn 2016.

Dublin City Council and the 1916 Rising Editor John Gibney; series editors Mary Clark and Máire Kennedy: The book will include chapters on the role of Dublin City Council aldermen and councillors and Dublin Corporation staff in the Rising, the garrisons at City Hall and Jacob’s factory, and the critical role played by Dublin Fire Brigade.

Women and the Easter Rising; the 77 women by Mary McAuliffe and Elizabeth Gillis: This publication will feature a biographical listing with photographs of the 77 women who took part in the Rising and were arrested and held in Richmond Barracks after the surrender. Many of these women were members of The Irish Citizen Army, Cumann na mBan or Clan na nGaedhal Girl scouts. Accompanying essays will analyse the activism of these women and their contributions and legacies in the new Irish Free State.

Echoes of Easter: Dublin Fire Brigade and the 1916 Rising
by Las Fallon: Illustrated with contemporary photos and material from the Dublin Fire Brigade Museum and private collections, this volume will detail the work of the Fire Brigade during the week of the Rising. The book will also look at the many family connections between serving and retired members of the Dublin Fire Brigade and those who took part in the Rising, giving an insight into the organisation’s links with the events of 100 years ago.

More than Concrete Blocks: Dublin’s buildings and their stories (Volume I, 1900 – 1939), Editor and contributor Dr Ellen Rowley (Dublin City Council/Heritage Council of Ireland): The first of three volumes, this book will focus on the city pre- and post- independence: the revolutionary city and the free state city. Two essays will set the social and political backdrop to new and emerging architecture while the body of the book will contain essays on 32 Dublin buildings from the period which illustrate the changes in architecture, building types, and materials over the period.

Authors – Shane O’Toole, Merlo Kelly, Natalie de Roiste, Carole Pollard and Paul Tierney (photographer).

Dublin City Council and the 1916 Rising Eagarthóir John Gibney; eagarthóirí sraithe Mary Clark agus Máire Kennedy: Cuimseofar sa leabhar seo caibidlí ar ról bardasach agus comhairleoirí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus baill foirne Bhardas Bhaile Átha Cliath san Éirí Amach, na garastúin ag Halla na Cathrach agus ag monarcha Jacob agus an ról ríthábhachtach a bhí ag Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath.

Women and the Easter Rising; the 77 women le Mary McAuliffe agus Elizabeth Gillis: Cuimseofar san fhoilseachán seo liosta beathaisnéiseach agus grianghraif de na 77 ban a ghlac páirt san Éirí Amach a gabhadh agus a coinníodh i mBeairic Richmond i ndiaidh an ghéillte. Bhí cuid mhór de na mná seo ina mbaill d’Arm Cathartha na hÉireann, Cumann na mBan nó banghasóga Chlann na nGaedheal. Anailíseofar in aistí a ghabhann leis an téacs gníomhachas na mban seo agus a n-ionchuir agus oidhreacht i Saorstát Nua Éireann.

Echoes of Easter: Dublin Fire Brigade and the 1916 Rising
le Las Fallon: Mionsonrófar san imleabhar seo, arna mhaisiú ag grianghraif agus ábhar na linne ó Mhúsaem Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath agus ó chnuasaigh phríobháideacha, obair na Briogáide Dóiteáin le linn sheachtain an Éirí Amach. Breathnófar sa leabhar fosta ar an iomad naisc teaghlaigh idir baill Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath, iad siúd a bhí ag obair san am agus iad siúd a bhí ar scor, agus daoine a bhí páirteach san Éirí Amach rud a thugann léargas ar an bhaint a bhí ag an eagras leis na himeachtaí a thit amach 100 bliain ó shin.

More than Concrete Blocks: Dublin’s buildings and their stories (Imleabhar I, 1900 – 1939), Eagarthóir agus scríbhneoir - an Dr Ellen Rowley (Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath /An Chomhairle Oidhreachta): Díreofar sa leabhar seo, an chéad imleabhar de thriúr, ar an chathair sa tréimhse roimh an neamhspleáchas agus ina dhiaidh: cathair na réabhlóide agus cathair an tsaorstáit. Cuirfidh dhá aiste an cúlra sóisialta agus polaitiúil i láthair maidir le hailtireacht nua agus i mbéal forbartha agus i gcorp an leabhair beidh 32 aiste ar fhoirgnimh Bhaile Átha Cliath ón tréimhse a léiríonn na hathruithe san ailtireacht, sna cineálacha foirgnimh agus ábhair le linn na tréimhse seo.

Údair –Shane O’Toole, Merlo Kelly, Natalie de Róiste, Carole Pollard agus Paul Tierney (grianghrafadóir).

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.