Events Imeachtaí

Daily Flag Observances at the GPO Deasghnátha Laethúla Brataí ag Ard-Oifig an Phoist

  • Start / Tús:
  • 01.01.16
  • End / Críoch:
  • 31.12.16

2016 is an extraordinary year for Ireland. On New Year’s Day this year, in due recognition of the centenary, the Defence Forces initiated a daily flag-raising and lowering ceremony at the GPO on O’Connell Street.

Is bliain as an ngnáth é 2016 d’Éirinn. Lá Caille i mbliana, mar aithint chuí ar an gcomóradh céid, chuir na Fórsaí Cosanta tús le searmanas laethúil, ag ardú agus ag ísliú na brataí ar Ard-Oifig an Phoist ar Shráid Uí Chonaill.

This honorary ritual is carried out by two officers - one Commissioned and one Non-Commissioned - and begins at 8.00am from March to October (8.30am from November to February).

At the end of each day, the tricolour is respectfully lowered; depending on the daylight the time of descent can range from 3.30pm in the winter months to as late as 8.00pm in June and August.

The Officers conducting the ceremony take great pains to ensure that the National Flag never touches the ground, and is folded away carefully before being marched off for storage until the next morning.

Find out more about National Flag events here.

Tugann beirt oifigeach faoin searmanas oinigh seo – duine acu Coimisiúnaithe agus duine acu neamh-Choimisiúnaithe – agus tosaíonn sé ag 8.00am ó mhí an Mhárta go mí Dheireadh Fómhair (8.30am ó mhí na Samhna go mí Feabhra).

Ag deireadh gach lae íslítear an trídhathach go hómósach; ag brath ar sholas an lae féadann an t-ísliú tarlú ó 3.30pm i rith an gheimhridh go dtí chomh mall le 8.00pm ó mhí an Mheithimh go mí Lúnasa.

Déanann na hOifigigh a stiúrann an searmanas cinnte de nach mbaineann an Bhratach Náisiúnta den talamh riamh, agus go bhfilltear go cúramach í sula máirseálann ar shiúl léi lena cur ar shiúl go dtí an mhaidin dár gceann.

Foghlaim tuilleadh faoi imeachtaí a bhaineann leis an mBratach Náisiúnta anseo.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.