Events Imeachtaí

Cumann Merriman Summer School: Ireland’s Gallant Allies in Europe Scoil Samhraidh Cumann Merriman: Ireland’s Gallant Allies in Europe

  • Start / Tús:
  • 29.06.16
  • End / Críoch:
  • 02.07.16
  • Glór, Ennis, County Clare
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

Cumann Merriman will host a summer school from June 29-July 2, 2016.

Cuirfidh Cumann Merriman scoil samhraidh ar bun ón 29 Meitheamh go dtí an 2 Iúil 2016.

To avoid a clash with Fleadh Cheoil na hÉireann in August, the Merriman Summer School is being held early in 2016, from Wednesday 29th June to Saturday 2nd July, in Glór in Ennis.

The 2016 School is being organised in partnership with the Irish office of the European Parliament; and the honorary director is Pat Cox, former President of the European Parliament. The academic director is Dr Bríd Quinn of the Department of Politics and Public Administration at the University of Limerick.

The theme, taken from the Easter Proclamation, is ‘Gallant allies in Europe’. As part of the official centenary commemoration of Ireland 1916-2016, it is intended to place the Easter Rising in its international context, the British Empire and the continent of Europe especially, and moving to our own time, to consider Ireland’s relationship with the United Kingdom and the European Union 100 years on from 1916. This latter discussion will be extremely timely as the Merriman Summer School will be held less than a week after the outcome of the UK referendum on membership of the European Union. Speakers will include sitting MEPs, former MEPs, TDs, artists, authors, youth leaders, journalists and noted academics.

There will be a special session to consider ‘Ireland (North and South), Britain and the European Union - in the aftermath of the UK referendum’ with Professor Mary C Murphy (UCC), Steve Aikens MLA, and Brian Hayes TEP. There wil be a wide-ranging discussion in Irish with Liadh Ní Riada MEP, Seán Kelly MEP, Éamon Ó Cuív TD, Professor Michael Cronin (DCU) and Harry McGee (The Irish Times) on Ireland and Europe.

The opening lecture on Wednesday evening, 29 June will be by Professor Diarmaid Ferriter, setting the European context of the Rising and contemporary events. Ruán O’Donnell (most recent biographer of P. H. Pearse) will also discuss transatlantic dimensions of the Rising, and a History Ireland Hedge School, with a distinguished panel, will consider a series of attempts to forge alliances between Irish nationalism and European powers from Hugh O’Neill through Wolfe Tone to Roger Casement. 

Pat Cox will conclude the proceedings of the 2016 Merriman Summer School setting out possible future developments in the European Union, in the UK’s relations with the EU, and implications, opportunities and challenges for us in Ireland. 

The featured poets at ‘Cúirt an Mheán lae’ (The Mid-Day Court) will be Biddy Jenkinson, Brian Lynch and Gabriel Rosenstock. Other contributors include the dramatist Marina Carr, artist Mick O’Dea and Liam Mac Cóil, author of historical fiction in Irish. 

There will be free entry to some sessions at the 2016 Merriman Summer School.

Tickets can be bought for the entire school – at reduced rates this year – and also for individual sessions. Reservations may be made here. 

Further information on the Merriman Summer School is available here. 

 

Beidh an clár fhiosróidh an caidreamh idir Éirinn, an RA agus Eoraip na MórRoinne i 1916 agus in 2016.

Le gan teacht salach ar Fhleadh Cheoil na hÉireann in Inis mí Lúnasa, tá Scoil Samhraidh Merriman á reachtáil níos luaithe i 2016, ón gCéadaoin 29ú Meitheamh go Satharn 2ú Iúil in amharclann Glór. Tá an scoil á reachtáil i gcomhar le hoifig na hÉireann de Pharliamint na hEorpa agus is é an tUasal Pat Cox, iar-Uachtarán na Parlaiminte an Stiúrthóir Oinigh. Is í an Dr Bríd Quinn ó Roinn na Polaitíochta agus an Riaracháin Phoiblí in Ollscoil Luimnigh an Stiúrthóir Acadúil.  

Tógadh téama na scoile ‘Gallant allies in Europe’/’Comhghuaillithe calma san Eoraip’ ó Fhorógra na Cásca. Mar chuid den chlár comórtha ‘Éire 1916-2016’, tá sé i gceist comhthéacs idirnáisiúnta an Éirí Amach a phlé, comhthéacs Impireacht na Breataine agus Mhór-roinn na hEorpa go speisialta. Agus lenár linn féin, 100 bliain i ndiaidh an Éirí Amach, pléifear caidreamh na hÉireann leis an Ríocht Aontaithe agus leis an Aontas Eorpach; beidh an plé seo an-tráthúil mar go mbeidh an scoil samhraidh á reachtáil laistigh de sheachtain de thoradh an reifrinn sa Bhreatain ar bhallraíocht san Aontas Eorpach. Beidh Teachtaí reatha PE, iartheachtaí PE, Teachtaí Dála, ealaíontóirí, údair, cinnirí óige, iriseoirí agus scolairí céimiúla i measc na gcainteoirí.

Beidh seisiún ar leith ar ‘Éire (Thuaidh agus Theas), an Bhreatain agus an Eoraip i ndiaidh reifreann na Ríochta Aontaithe’ leis an Ollamh Mary C Murphy (CO Corcaigh), Steve Aikens MLA, agus Brian Hayes TPE agus seisiún eile i nGaeilge le Liadh Ní Riada TPE, Éamon Ó Cuív TD, an tOllamh Mike Cronin (OCBÁC) agus Harry McGee ón Irish Times.

Is é an tOllamh Diarmaid Ferriter (COBÁC) a thabharfaidh léacht na hoscailte ar an gCéadaoin 29ú Meitheamh agus an tÉirí Amach á shuíomh aige i gcomhthéacs na hEorpa agus imeachtaí na linne. Pléifidh Ruán O’Donnell, beathaisnéisí an Phiarsaigh, gnéithe trasatlantacha an Éirí Amach agus cíorfar iarrachtaí ó Aodh Mor Ó Néill anall trí Wolfe Tone agus Ruairí Mac Easmainn ar chomhghuaillíocht a chothú idir náisiúnaithe Éireannacha agus mórchumhachtaí Eorpacha ag painéal scoláirí aitheanta le linn Scoil Scairte de cuid History Ireland.

Pat Cox féin a chuirfidh clabhsúr ar imeachtaí na scoile agus é ag cur i gcás a bhféadfadh tarlú feasta don Aontas Eorpach, do chaidreamh na Breataine leis an Aontas, agus deiseanna, dúshláin agus impleachtaí na bhféidireachtaí seo dúinne in Éirinn.

Is iad Biddy Jenkinson, Brian Lynch agus Gabriel Rosenstock na filí a léifidh a saothar féin ag ‘Cúirt an Mheán Lae’, agus i measc na rannpháirtithe eile beidh an drámadóir Marina Carr, an t-ealaíontóir Mick O’Dea agus Liam Mac Cóil, údar ficsin stairiúil sa Ghaeilge.

Beidh saorchead isteach ag roinnt de na seisiúin ag an scoil.

Is féidir ticéid a cheannacht don scoil iomlán, ar phraghas laghdaithe i mbliana, nó d’imeachtaí aonair, agus tá teacht ar áirithintí i nGlór ag www.glor.ie

Tá tuilleadh eolais faoi Scoil Samhraidh Merriman 2016 ar fáil anseo.

 

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.