Events Imeachtaí

County Donegal in 1916: History and Heritage Education Pack - Special Schools Event Contae Dhún na nGall sa bhliain 1916: Pacáiste Oideachais Staire agus Oidhreachta – Ócáid Speisialta Scoile

  • Start / Tús:
  • 25.02.16
  • COUNTYWIDE
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

The Archives Service in association with the Museum Service, the Library Service and the Heritage Office are organising a special schools’ event to introduce teachers and students to the “County Donegal in 1916: From the Edge: Donegal County Council History and Heritage Education Pack”.

I gcomhar leis an tSeirbhís Músaem, an tSeirbhís Leabharlainne agus an Oifig Oidhreachta, tá an tSeirbhís Cartlainne ag reáchtáil ócáid speisialta scoile le ‘Contae Dhún na nGall in 1916: Ón Imeall: Pacáiste Oideachais Staire agus Oidhreachta Chomhairle Contae Dhún na nGall’ a chur faoi bhráid múinteoirí agus daltaí scoile.

The pack will be a resource for both primary and secondary schools and explores topics such as the Easter Rising; World War I in 1916; Town and Rural Life; Poverty and Health; Education and Women’s Lives. This project is part funded by Donegal County Council and the Heritage Council.

Beidh an pacáiste ina acmhainn do bhunscoileanna agus do mheánscoileanna araon, agus scrúdaíonn sé topaicí ar nós Éirí Amach na Cásca; An Chéad Chogadh Domhanda in 1916; Saol na Tuaithe agus Saol an Bhaile Mhóir; Bochtaineacht agus Sláinte; Oideachas agus Saol na mBan. Tá an pacáiste páirtmhaoinithe ag Comhairle Contae Dhún na nGall agus ag an Chomhairle Oidhreachta.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.