Events Imeachtaí

Commemorating the Irish Citizen Army & James Connolly Arm Cathartha na hÉireann agus Séamus Ó Conghaile á gcomóradh

Irish Proclamation signatory James Connolly
  • Start / Tús:
  • 29.03.16 10:00
  • Liberty Hall, Dublin 1

A formal State Ceremony will take place to commemorate the role of the Irish Citizen Army and James Connolly in the events of 1916. This event will be attended by President Michael D. Higgins.

Reáchtálfar Searmanas Stáit foirmiúil chun comóradh a dhéanamh ar ról Arm Cathartha na hÉireann agus Shéamais Uí Chonghaile in eachtraí 1916. Beidh an tUachtarán Micheál D. Ó hUiginn i láthair ag an imeacht seo.

This event will begin with a wreath-laying ceremony at the statue of James Connolly at Liberty Hall by President Michael D. Higgins. The president will then unveil a plaque dedicated to the members of the Irish Citizen Army who died during the Easter Rising. Relatives of the fallen members of the ICA will be invited to attend.

This will be followed by a re-enactment of the raising of the flag of the Irish Republic, and will commence with readings, music and poetry in the auditorium of Liberty Hall.

There will be public standing areas where members of the public can view the proceedings on large screens.

Cuirfear tús leis an imeacht seo le searmanas fleasc-leagain ag dealbh Shéamuis Uí Chonghaile ag Halla na Saoirse agus is é an tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn a bheidh ina bhun sin. Nochtfaidh an tUachtarán plaic ansin a thiomnófar do bhaill Arm Cathartha na hÉireann a fuair bás in Éirí Amach na Cásca. Tabharfar cuireadh do ghaolta bhaill Arm Cathartha na hÉireann a fuair bás freastal ar an ócáid.

Déanfar athléiriú ar ardú bhratach Phoblacht na hÉireann ina dhiaidh sin, agus cuirfear tús le léamha, le ceol agus le filíocht i halla éisteachta Halla na Saoirse.

Beidh limistéir phoiblí ann ina bhféadfaidh daoine seasamh agus féachaint ar na himeachtaí ar scáileáin mhóra.


Information

Eolas

Is it open to the public? Yes, although seating in the auditorium will be restricted to approximately 400 invited guests, drawn from the trade union movement at home and abroad and relatives of ICA members who lost their lives during the Rising, as well as relatives of James Connolly. Large screens will transmit proceedings to members of the public gathered on the grounds of the Custom House and in other public areas.

When is the event taking place? On Tuesday, 29 March at 10am with an expected duration of 3 hours.

How do I get there? For guidance on how to get to the location, see here. To plan your public transport journey please visit Transport for Ireland.

Is it family friendly? This is a formal event but nonetheless may be of interest to children and young people.

What about car parking? For information on car parking visit Parkopedia

Is there a charge? No charge.

 

For more information please visit Liberty Hall online, and for FAQs and essential information on other key events, see here.

An bhfuil fáilte roimh an bpobal? Tá, cé go mbeidh áiteanna suí sa halla éisteachta srianta do thart ar 400 aoi a gheobhaidh cuireadh, ó ghluaiseacht na gceardchumann sa bhaile agus thar lear agus gaolta le comhaltaí ICA a bhásaigh i rith an Éirí Amach, mar aon le gaolta le Séamus Ó Conghaile. Taispeánfar na himeachtaí ar scáileáin mhóra do bhaill an phobail a bhaileoidh ag tailte an Tí Chustaim agus i gceantair phoiblí eile.

Conas a bhainim an áit amach? Chun treoir a fháil ar mhaithe leis an áit a bhaint amach, féach anseo. Amharc ar Transport for Ireland chun d’aistear ar an gcóras iompair phoiblí a phleanáil.

An imeacht é atá oiriúnach do theaghlaigh? Imeacht foirmiúil atá anseo ach d’fhéadfadh suim a bheith ag leanaí agus daoine óga ann.

Cad faoi charrpháirceáil? Chun faisnéis a fháil ar charrpháirceáil tabhairt cuairt ar Parkopedia

An ngearrfar táille? Ní ghearrfar.

 

Chun tuilleadh eolais a fháil téigh chuig Halla na Saoirse ar líne. Féach anseo le haghaidh Ceisteanna Coitianta agus eolas riachtanach faoi imeachtaí tábhachtacha eile.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.