Events Imeachtaí

Commemorating the 1916 Rising & its Legacy in Poetry Comóradh ar Éirí Amach 1916 agus a Oidhreacht i bhFilíocht

  • Start / Tús:
  • 23.02.16
  • Tralee Library
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

"Fearless and imaginative..." Kerry Women’s Writers Network presents Women and Writing: Responses to the Rising: A Symposium.

Líonra Scríbhneoirí Ban Chiarraí – Misniúil agus samhlaíoch – mná agus an scríbhneoireacht: Freagairtí ar an Éirí Amach: Siompóisiam.

“Fearless and imaginative…”*

The KWWN actively promotes women’s writing in County Kerry; contemporary writing e.g., Summer Reading Tours (funded by KCC) and historical writings: e.g., the recovery of Kerry’s neglected women writers (recently, KWWN presented lectures on five neglected writers: by Kenmare Historian, Dermot Twomey and KWWN Secretary and Theatre Historian, Dr. Fiona Brennan).

This event will consider responses by women in Kerry to 1916 in literary-historical and contemporary contexts. KWWN’s “Fearless and imaginative…” Women and Writing: Responses to The Rising envisions a two-day event to provide a forum for women to commemorate, respond to and re-imagine the Rising from a female perspective within contemporary/historical/literary and contemporary frameworks.

Programme:

• Keynote address by national writer/journalist/historian: reimagining “Rising” and “Proclamation” in relation to women today.

• A workshop pursuing women’s literary responses in Kerry to the ideals of remembrance and reconciliation, 2016.

• An evening of song, music, pop-up theatre and readings from 1916.

• Roundtable discussion: re-imagining of Rising and Women, 1916/2016: From an Spéirbhean to Proclamation: Kerry’s “New Aisling” and Women’s Literary and Cultural Legacy.

• Lecture: The Forgotten Women Writers of Kerry’s 1916: women’s historical responses (drama, biography, memoir, poetry, e.g., Máirín Cregan (present at Ballykissane, 1916) and others.

“Fearless and imaginative…”*

Cuireann Líonra Scríbhneoirí Ban Chiarraí scríbhneoireacht i measc na mban i gContae Chiarraí chun cinn; scríbhneoireacht chomhaimseartha e.g. Camchuairteanna de Léamha Samhraidh (arna maoiniú ag Comhairle Contae Chiarraí) agus saothar scríbhneoireachta stairiúil: e.g. scríbhneoirí ban Chiarraí a ndéantar neamhshuim díobh a fháil ar ais (le déanaí, thug an Líonra léachtaí ar chúigear scríbhneoirí a ndéantar neamhshuim díobh: leis an Staraí as Neidín, Dermot Twomey agus Rúnaí an Líonra agus Staraí Téatair, an Dr Fiona Brennan).

Déanfar machnamh ag an ócáid seo ar fhreagairtí a thug mná i gCiarraí ar 1916 i gcomhthéacsanna liteartha-stairiúla agus comhaimseartha. Samhlaítear le “Fearless and imaginative…” Women and Writing: Responses to The Rising de chuid Líonra Scríbhneoirí Ban Chiarraí ócáid dhá lá d’fhonn fóram a chur ar fáil do mhná chun an tÉirí Amach a chomóradh, freagairt dó agus é a athshamhlú ó dhearcadh ban de laistigh de chreata comhaimseartha/stairiúla/liteartha agus na linne seo.

An Clár:

• Spreagaitheasc le scríbhneoir/iriseoir/staraí náisiúnta: “An tÉirí Amach” agus “An Forógra” a athshamhlú maidir le mná an lae inniu.

• Ceardlann ina bhféachfar ar fhreagairtí liteartha na mban i gCiarraí ar na hidéil maidir le cuimhneamh agus athmhuintearas, 2016.

• Oíche amhránaíochta, ceoil, téatair shoghluaiste agus léamha ó 1916.

• Plé comhchéime: athshamhlú an Éirí Amach agus na mBan, 1916/2016: From an Spéirbhean to Proclamation: Kerry’s “New Aisling” and Women’s Literary and Cultural Legacy.

• Léacht: The Forgotten Women Writers of Kerry’s 1916: freagairtí stairiúla na mban (drámaíocht, beathaisnéis, cuimhní cinn, filíocht) e.g. Máirín Cregan (i mBaile Uí Chosáin, 1916) agus daoine eile.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.