Events Imeachtaí

Children’s State Ceremonial in Áras an Uachtaráin Searmanas Stáit do Leanaí in Áras an Uachtaráin

  • Start / Tús:
  • 15.06.16
  • Áras an Uachtaráin, Dublin
  • Áras an Úachtaráin, Baile Átha Cliath

Children’s State Ceremonial, including the commemoration of children who died in 1916 and the launch of the report of consultations with children and young people on the future of Ireland.

Searmanas Stáit do Leanaí, lena n-áirítear comóradh leanaí a fuair bás i 1916 agus seoladh na tuarascála faoi chomhairliúcháin le leanaí & daoine óga maidir le todhchaí na hÉireann.

This ceremony which will take place in Áras an Uachtaráin, will commemorate the children who died during the events of 1916. It will also involve over 200 children and young people who took part in consultations across the country.

Children and young people will present the report of consultations to An Taoiseach and other Ministers on the policy changes they want for the future of Ireland. The format of the event will involve the children and young people attending in commemorating the children and young people who died. Each child who died will be represented by a child of approximately the same age (where possible). Children are dressed in the clothes of 1916. The names and a short description of each child’s life will be read by today’s children and a candle will be lit for each child.

During the ceremony, photos of the children of 1916 will be displayed on screen An announcement of a permanent legacy to the children of 1916, based on the suggestions of children and young people consulted, will be made by the Minister for Children and Youth Affairs.

A time capsule with children’s views about how to make Ireland a better place will be buried, and marked by a plaque, and a tree will be planted nearby. Children and young people from Northern Ireland will also be involved in the event.

A video of the commemoration will be made.

Searmanas Stáit do Leanaí, lena n-áirítear comóradh leanaí a fuair bás i 1916 agus seoladh na tuarascála faoi chomhairliúcháin le leanaí & daoine óga maidir le todhchaí na hÉireann Déanfaidh an searmanas seo, a tharlóidh in Áras an Uachtaráin, comóradh ar na leanaí a fuair bás le linn imeachtaí 1916. Beidh breis is 200 leanbh agus duine óg rannpháirteach a ghlac páirt cheana i gcomhairliúcháin ar fud na tíre. Cuirfidh leanaí agus daoine óga tuarascáil na gcomhairliúchán faoi bhráid an Taoisigh agus Airí eile maidir leis na hathruithe polasaí a theastaíonn uathu do thodhchaí na hÉireann. Beidh an ócáid eagraithe sa tslí is go mbeidh na leanaí agus na daoine óga a bheas ag freastal uirthi rannpháirteach i gcomóradh na leanaí agus na ndaoine óga a fuair bás.

Déanfar ionadaíocht ar gach leanbh a fuair bás ag leanbh atá thart ar an aois chéanna (nuair is féidir sin). Beidh na leanaí gléasta in éadaí de réir stíl 1916.
Léifear na hainmneacha agus cur síos gairid ar shaol gach linbh ag leanaí an lae inniu, agus lasfar coinneal do gach leanbh.

Le linn an tsearmanais, taispeánfar grianghraif de leanaí 1916 ar an scáileán.

Déanfar fógra faoi oidhreacht bhuan do leanaí 1916, bunaithe ar mholtaí na leanaí agus na ndaoine óga a ndeachaigh muid i gcomhairle leo, fógra a dhéanfar ag an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige. Adhlacfar taisceadán todhchaí le tuairimí na leanaí faoi conas áit níos fearr a dhéanamh d’Éirinn, agus sonrófar é ag plaic, agus cuirfear crann in aice láimhe.

Beidh leanaí agus daoine óga ó Thuaisceart Éireann páirteach san ócáid freisin.

Déanfar físeán faoin gcomóradh.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.