Events Imeachtaí

Casement Humanitarian Day Lá Daonnúil Mhic Easmainn

 • Start / Tús:
 • 03.08.16 11:00
 • End / Críoch:
 • 03.08.16 17:00
 • Casement Aerodrome, Baldonnel, Dublin 22
 • Aeradróm Mhic Easmainn, Baile Dhónaill, Baile Átha Cliath 22

A special event to celebrate the life and humanitarian legacy of Roger Casement, one of the most compelling figures in the events of 1916, will take place in Casement Aerodrome in Baldonnel, Dublin on 3rd August.

Beidh ócáid an-speisialta chun ceiliúradh a dhéanamh ar shaol agus ar oidhreacht dhaonnúil Ruairí Mhic Easmainn, duine de na pearsana ab iontaí a ghlac páirt in imeachtaí 1916, ar siúl in Aeradróm Mhic Easmainn, Baile Dhónaill, Baile Átha Cliath an 3 Lúnasa.

Roger Casement, who was executed in 1916, is remembered as one of the great humanitarians of the early 20th century. His legacy is reflected in our UN peacekeeping record and our NGO service. This event takes place on the 100th anniversary of his death, with free tickets available to all to attend this celebration of his life and legacy at Casement Aerodrome, Dublin.

You're invited to book your spot at what will be a spectacular day of outdoor fun, with market stalls, games, play areas for children, as well as military capability displays. There will also be access to the Air Corps Museum, which features a range of artefacts and aircraft, uniforms and memorabilia, as well as Casement: A Revolutionary Journey, a free and fascinating exhibition.

Roger Casement was one of the most important figures involved in the fight for Ireland’s independence. A prominent diplomat, he was knighted by the British for his service in the Colonial Office, Casement dedicated his early career to humanitarian efforts in Africa and South America, where the spectres of slavery and exploitation ran rampant among the impoverished native populations.

Back in Ireland, as a member of the Gaelic League, Casement would put his Irish nationalist sentiments into action by helping to form the Irish Volunteers. He raised money, established overseas connections, brought in arms, and assisted in the writing of their manifesto. When he was caught by British forces at Banna Strand following a botched gun-running operation, the Rising was a mere three days away. Imprisoned in London, Casement was tried and convicted of treason, meeting his death at the end of a noose.

As the last of the Rising leaders to be executed, a great many events have this year paid tribute him, including the remarkable and unique Casement Project.

Celebrate his legacy at the Casement Aerodrome in Baldonnel, on 3rd August.

Travel & Parking

 • Car parking will be available on-site. Patrons are requested to follow the instructions and directions of stewards who will be on-site to assist with parking.
 • Ticket holders are encouraged to use public transport. Dublin Bus number 68 travels between Burgh Quay, City Centre and Newcastle/Greenogue Business Park.
 • The Cheeverstown Park and Ride facility on the Luas Red Line is the nearest station and a regular free shuttle bus will be available from 11am to take patrons to and from Casement Aerodrome.

Special thanks to Dublin Bus for providing this free shuttle bus service. 

Tickets for this event are now completely allocated, but more may become available pending cancellations on eventbrite.ie.

**Please note that as Casement Aerodrome is a working military base, only those with tickets will have access to the event. Tickets will not be available at the event. **

When: Wednesday, August 3rd, 11am-5pm

Where: Casement Aerodrome, Baldonnel, Dublin 22

Cuimhnítear ar Ruairí Mac Easmainn, a cuireadh chun báis i 1916, mar dhuine de na daonnúlaigh ab fhearr ó thús an 20ú haois. Léirítear a oidhreacht inár dtaifead síochána leis na Náisiúin Aontaithe agus inár seirbhís d’Eagraíochtaí Neamhrialtasacha. Beidh an ócáid seo ar siúl ar chothrom céad bliain a bháis, agus beidh ticéid saor in aisce ar fáil do gach duine chun freastal ar an gcomóradh seo ar a shaol agus ar a oidhreacht ag Aeradróm Mhic Easmainn, Baile Átha Cliath.

Tugtar cuireadh duit d’áit a chur in áirithe le haghaidh lá spraíúil amuigh faoin aer, le seastáin mhargaidh, cluichí, limistéir spraoi do leanaí, agus taispeántais ar chumas an airm chomh maith. Beidh daoine in ann dul isteach i Músaem an Aerchóir, ina bhfuil raon déantán agus aerárthaí, éidí agus earraí cuimhneacháin, mar aon le Casement: Turas Réabhlóideach, taispeántas iontach saor in aisce.

Bhí Ruairí Mac Easmainn ar dhuine de na daoine ba thábhachtaí a bhí páirteach sa chomhrac ar son neamhspleáchas na hÉireann. Taidhleoir suntasach a bhí i Ruairí Mac Easmainn agus rinne na Briotanaigh ridire de ar son a sheirbhíse in oifig choilíneach na Briotáine. Chaith Mac Easmainn tús a shlí bheatha go léir le hiarrachtaí daonnachta san Afraic agus i Meiriceá Theas, áit a raibh an sclábhaíocht agus dúshaothrú forleathan i measc na ndaonraí dúchasacha a bhí beo bocht.

In Éirinn, mar bhall de Chonradh na Gaeilge, chuir Mac Easmainn na tuairimí náisiúnachais Éireannacha a bhí go smior ann ag obair trí chúnamh a thabhairt le bunú Óglaigh na hÉireann. Bhailigh sé airgead, chuir sé aithne ar dhaoine thar lear, thug sé arm i dtír, agus chuidigh sé leo a bhforógra a scríobh. Nuair a ghabh fórsaí na Breataine é ag Trá na Beanna tar éis iarracht gunnaí a thabhairt i dtír a chuaigh in aimhréidh, ní raibh an tÉirí Amach ach trí lá uathu. Cuireadh i bpríosún i Londain é, cuireadh ar a thriall Mac Easmainn, ciontaíodh é as tréas, agus crochadh é.

Ba é Mac Easmainn an duine ba dheireanaí de cheannairí an Éirí Amach a cuireadh chun báis, agus bhí go leor imeachtaí ar siúl i mbliana in ómós dó, lena n-áirítear an tionscadal iontach sainiúil Casement Project.

Déan comóradh ar a oidhreacht ag Aeradróm Mhic Easmainn i mBaile Dhónaill, an 3 Lúnasa.

Taisteal & Páirceáil

 • Beidh tú in ann do charr a pháirceáil ar an láthair. Iarrtar ar an lucht freastail na treoracha a thugann na maoir a bheidh ag cabhrú leis an bpáirceáil ar an láthair a leanúint.
 • Moltar go láidir do dhaoine a bhfuil ticéid acu an córas iompair phoiblí a úsáid. Téann Bus Bhaile Átha Cliath uimhir 68 trí Ché an Bhúrcaigh, lár na cathrach agus an Caisleán Nua/Páirc Gnó Ghrianóige.
 • Beidh Áis páirceála agus taistil Bhaile an tSíbhrigh ar an líne Dhearg Luas ar fáil ag an stáisiún is gaire, agus beidh bus ar fáil go rialta agus saor in aisce ó 11am chun daoine a thabhairt chomh fada le hAeradróm Mhic Easmainn agus ar ais.

Gabhtar buíochas mór le Bus Bhaile Átha Cliath as an seirbhís bus saor in aisce a chur ar fáil. 

Leithdháileadh ticéid cheana féin don imeacht seo, ach tá an seans ann go gcuirfear níos mó ar fáil ag brath ar chealuithe ar eventbrite.ie.

**Tabhair faoi deara le do thoil, toisc gur bunáit mhíleata fheidhmiúil é Aeradróm Mhic Easmainn, nach mbeidh rochtain ag duine ar bith ar an imeacht ach acu siúd a bhfuil ticéid acu. Ní beidh ticéid ar bith ar fáil ag an imeacht.**

An dáta: Dé Céadaoin, an 3 Lúnasa, 11am-5pm

An áit: Aeradróm Mhic Easmainn, Baile Dhónaill, Baile Átha Cliath 22

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.