Events Imeachtaí

All-Island Schools’ History Competition Comórtas Staire Uile-Oileáin do Scoileanna

Irish Republic Flag, 1916. HE-EW-3224. © National Museum of Ireland
  • Start / Tús:
  • 04.03.16
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

The Decade of Centenaries all-island schools history competition for primary and post-primary schools is sponsored by the Department of Education and Skills, the Department of Education in Northern Ireland (DENI), Mercier Press, and University College Cork School of History. It is also supported by History Ireland.

Déanann an Roinn Oideachais agus Scileanna, an Roinn Oideachais i dTuaisceart Éireann (DENI), Mercier Press, agus Scoil na Staire, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh urraíocht ar an gcomórtas staire uile-oileáin do bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna. Faigheann sé tacaíocht freisin ó History Ireland.

The competition is open to all primary and post-primary schools across the island. The project can be submitted by a class, a group of students, or an individual student. The closing date is March 4, 2016, with prizes will be awarded in May. For further queries, email

The maximum word count for projects is 2,000 for primary level, and 4,000 for post-primary level. All projects must be submitted as word documents. The projects will be assessed by a three-person panel that will be chaired by the School of History in University College Cork. There will be eight prizes in total.

Projects must be submitted via email

Each project must include a cover sheet at the front, available to download here.

For more information please visit Scoilnet

Tá an comórtas oscailte do gach bunscoil agus iar-bhunscoil ar oileán na hÉireann. Is féidir le rang, le grúpa daltaí, nó le dalta aonair tionscadal a chur isteach. Is é an spriocdháta an 4 Márta, 2016, agus bronnfar na duaiseanna sa Bhealtaine. Má tá fiosruithe breise agat, seol ríomhphost isteach. 

Is é líon uasta na bhfocal le haghaidh tionscadal ná 2,000 i gcás bunscoileanna, agus 4,000 i gcás iar-bhunscoileanna. Ní mór gach tionscadal a chur isteach mar dhoiciméid Word. Déanfaidh painéal ar a mbeidh triúr moltóirí measúnú ar na tionscadail agus beidh Scoil na Staire, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh cathaoirleacht ar an bpainéal sin. Beidh ocht gcinn de dhuaiseanna ar an iomlán.

Ní mór tionscadail a chur isteach trí ríomhphost

Ní mór bileog chumhdaigh a bheith ag gabháil le gach tionscadal, ar fáil le híoslódáil anseo.

Chun tuilleadh eolais a fháil téigh chuig Scoilnet

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.