Events Imeachtaí

Aisling? Aisling?

  • Start / Tús:
  • 26.11.16
  • End / Críoch:
  • 10.12.16
  • Ros Muc, County Galway | Cúil Aodha, County Cork | Feothanach, Co Kerry | Gaoth Dobhair, County Donegal
  • Ros Muc, Contae na Gaillimhe | Cúil Aodha, Contae Chorcaí | Feothanach, Contae Chiarraí | Gaoth Dobhair, Contae Dhún na nGall
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

Aisling? is a site-specific theatrical performance of new works by leading Irish artists tracing the complex story of Ireland’s Gaeltacht regions since 1916.

Is léiriú amharclannaíochta sonrach don suíomh é Aisling? de shaothair nua le príomh-ealaíontóirí Éireannacha ina ndéantar scéal casta réigiúin Ghaeltachta na hÉireann ó 1916 i leith a chíoradh.

This specially commissioned cultural event will showcase the best of Gaeltacht artists – musicians, poets, writers, visual artists and composers - to celebrate and reflect on the story of the Gaeltacht regions over the last 100 years and how pivotal these regions were in shaping the vision of those who stood against imperial rule in 1916.

Consciously eschewing the standard format of a staged concert, Aisling? will invite Gaeltacht communities to reconnect with the uniqueness of their localities and culture by witnessing and partaking in this, an imaginative multi-media cultural call-to-arms.

Aisling? will be staged in non-traditional performance spaces; site-specific factory floors will be transformed into art installations to awaken the senses. The audience will face each other on both sides of the performance space as they witness their story being told metaphorically through music, poetry and movement theatre, complimented by a meticulous lighting design and ingenious graphics and projections. The idea is to re-connect the audience with their sense of place, their sense of pride and their sense of community – that which binds each Gaeltacht community nationally – as well as their language and unique perspective on what it is to be a native Irish speaker in Ireland.

This world premiere will feature: 

Mairéad Ní Mhaonaigh, Dún na nGall, Singer/Fiddle

Seán Ó Flaithearta, Inis Mór, Visual Artist/Designer

Pól Ó Ceannabháin, Conamara, Singer/Percussion

Méabh Ní Bheaglaíoch, Corca Dhuibhne, Melodeon/Singer

Ciarán Ó Maonaigh, Dún na nGall, Fiddle/Performer

Johnny Óg Connolly, Conamara, Melodeon/Composer

Úna Ní Fhlatharta Conamara,

Actor/ Performer

Caoimhín Ó Fearghail, An Rinn, Piper/Flautist/Bouzouki

Eoghan Mac Giolla Bhríde, Dún na nGall, Writer/Performer

Róisín Seoighe, Conamara, Singer/Dancer

Seán Cathal Ó Coileáin, Dún na nGall, Graphic Art/Projections

Curated and directed by Darach Mac Con Iomaire, Aisling? will be more than a night of top quality music and art – it will reawaken a sense of community spirit within each Gaeltacht audience by serving as a creative conduit to the vision and artistic integrity that inspired the visionaries of 1916.

“..Tá an fátálaí ag cur chun farraige le port ar a bhéal a bhfuil spreacadh taoile, gaoithe agus gréine ann...” - Máirtín Ó Cadhain

Dates & Times

Ros Muc Saturday and Sunday, 26th and 27th November, 2016

Cúil Aodha, Friday, 2nd December, 2016

Feothanach, Monday and Tuesday, 5th and 6th December, 2016

Áislann Ghaoth Dobhair, Saturday and Sunday, 10th and 11th December, 2016

Is taispeántas a bheidh san imeacht cultúrtha seo atá coimisiúnaithe go speisialta de scoth na n-ealaíontóirí Gaeltachta – ceoltóirí, filí, scríbhneoirí, amharc-ealaíontóirí agus cumadóirí – chun ceiliúradh agus machnamh a dhéanamh ar scéal réigiúin na Gaeltachta le 100 bliain anuas agus an tábhacht a bhí leis na réigiúin sin ó thaobh cruth a chur ar fhís na ndaoine sin a sheas i gcoinne riail na himpireachta in 1916.

Fantar glan d’aon turas ar ghnáth-leagan amach ceolchoirme ar stáitse, agus tabharfaidh Aisling? cuireadh do phobail na Gaeltachta nascadh in athuair le sainiúlacht a n-áiteanna agus a gcultúir trí bheith ag féachaint agus trí bheith rannpháirteach san imeacht cultúrtha ilmheán samhlaíoch seo.

Beidh Aisling? ar stáitse i spásanna taibhithe nach bhfuil traidisiúnta; urláir monarchan sonrach don suíomh a ndéanfar suiteálacha ealaíne díobh chun na mothúcháin ionainn a mhúscailt. Tiocfaidh an lucht féachana ar aghaidh a chéile ar dhá thaobh an spáis taibhithe agus iad ag féachaint ar insint mheafarach a scéil trí cheol, filíocht agus téatar gluaiseachta, agus cuirtear leis an scléip ar fad trí dhearadh soilse críochnúil agus grafaicí agus teilgin den chéad scoth. Is é an smaoineamh atá leis ná an lucht féachana a nascadh arís lena mbraistint áite, lena mbraistint mórtais agus lena mbraistint pobail – rudaí a cheanglaíonn gach pobal Gaeltachta go náisiúnta – chomh maith lena dteanga agus lena ndearcadh uathúil ar an mbrí atá le bheith i do chainteoir dúchais Gaeilge in Éirinn.

Beidh siad seo a leanas mar chuid den chéad léiriú domhanda: 

Mairéad Ní Mhaonaigh, Dún na nGall, Amhránaí/Fidil

Seán Ó Flaithearta, Inis Mór, Amharc-ealaíontóir/Dearthóir

Pól Ó Ceannabháin, Conamara, Amhránaí/Cnaguirlisí

Méabh Ní Bheaglaíoch, Corca Dhuibhne, Mileoidean/Amhránaí

Ciarán Ó Maonaigh, Dún na nGall, Fidil/Taibheoir

Johnny Óg Connolly, Conamara, Mileoidean/Cumadóir

Úna Ní Fhlatharta Conamara, Aisteoir/Taibheoir

Caoimhín Ó Fearghail, An Rinn, Píobaire/Fliúiteadóir/Basúcaí

Eoghan Mac Giolla Bhríde, Dún na nGall, Scríbhneoir/Taibheoir

Róisín Seoighe, Conamara, Amhránaí/Damhsóir

Seán Cathal Ó Coileáin, Dún na nGall, Ealaín Ghrafach/Teilgin

Á choimeád agus faoi stiúir Dharach Mhic Con Iomaire, beidh níos mó i gceist le Aisling? ná díreach oíche cheoil agus ealaíne den scoth – spreagfaidh sé arís braistint den spiorad pobail laistigh de gach lucht féachana Gaeltachta trí bheith mar nasc cruthaitheach chuig fís agus ionracas ealaíonta a thug inspioráid do cheannairí físeacha 1916.

“...Tá an fátálaí ag cur chun farraige le port ar a bhéal a bhfuil spreacadh taoile, gaoithe agus gréine ann...” - Máirtín Ó Cadhain

Dátaí & Amanna

Ros Muc, Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh, an 26 agus an 27 Samhain 2016

Cúil Aodha, Dé hAoine, an 2 Nollaig 2016

Feothanach, Dé Luain agus Dé Máirt, an 5 agus an 6 Nollaig 2016

Áislann Ghaoth Dobhair, Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh, an 10 agus 11 Nollaig 2016

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.