Events Imeachtaí

Aeridheacht: Taking the Air Aeridheacht: Taking the Air

  • Start / Tús:
  • 05.07.16
  • End / Críoch:
  • 10.07.16
  • Pearse Museum, Rathfarnham
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

A site-specific performance in the grounds and house of the Pearse Museum, Rathfarnham exploring PH Pearse’s radical education experiment at St. Enda’s School one hundred years ago.

Léiriú láthair-bhunaithe ar thailte agus i dteach Mhúsaem an Phiarsaigh, Ráth Fearnáin ina ndéantar iniúchadh ar thurgnamh radacach oideachais PH Mhic Phiarais ag Scoil Naomh Éanna céad bliain ó shin.

National and international artists will work with a cross-generational cast from diverse cultural backgrounds.

The performance is a recreation of St. Enda’s Open Day 1914 including the mythical pageant Fionn: A Dramatic Spectacle for an audience of 1,000 people over six performances.

Tallaght Community Arts in partnership with the Office of Public Works.

Booking Required: Tickets will be available to purchase from €10 (€7 concession) and €5 children.

For more information see Tallaght Arts Centre.

Oibreoidh ealaíontóirí náisiúnta agus idirnáisiúnta le foireann idir óg is sean agus ó chúlraí cultúrtha éagsúla.

Is athchruthú é an léiriú ar Lá Oscailte Naomh Éanna 1914 lena n-áirítear an seó miotasach Fionn: A Dramatic Spectacle le haghaidh lucht féachana 1,000 duine thar sé léiriú.

Ealaíona Pobail Thamhlachta i gcomhpháirtíocht le hOifig na nOibreacha Poiblí.

Is gá áirithintí a dhéanamh: Beidh ticéid ar fáil le ceannach ó €10 (lamháltas €7) agus €5 ar leanaí

Chun tuilleadh eolais a fháil féach Ionad Ealaíon Thamhlachta.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.