Events Imeachtaí

Acton Town to Cork City Ó Acton Town go Cathair Chorcaí

  • Cork, London and Manchester

Marcella Reardon presents Acton Town to Cork City, a visual arts exhibition across Great Britain in Autumn 2016.

Cuireann Marcella Reardon taispeántas amharc-ealaíon dar teideal Ó Acton Town go Cathair Chorcaí i láthair ar fud na Breataine Móire i bhfómhar 2016.

Acton Town to Cork City is Youghal, County Cork based visual artist Reardon’s own story of her family’s return from Britain to Ireland in the 1970s. The artist has photographed her family’s belongings which were packed for shipping.

Acton Town to Cork City captures an arrested moment; a family in transit attempting to find comfort in possession of the familiar. They return to their own country to find it has become unknown to them and that they must negotiate afresh.

This project traces the lives of Reardon's Irish parents in London, their sojourn in Acton, and their eventual move back to Cork in 1972. The visual imagery captures the moment the family is caught between two places, using childhood objects and artefacts transferred from one reality to another; objects in bright colours, optimistic emblems of change and unexpected loss.

Amharc-ealaíontóir is ea Reardon atá bunaithe in Eochaill, Contae Chorcaí, agus in Ó Acton Town go Cathair Chorcaí insíonn sí scéal a teaghlaigh féin ag filleadh ar Éirinn sna 1970idí. Ghlac an t-ealaíontóir grianghraif de ghiuirléidí a teaghlaigh a bhí pacáilte lena seoladh thar lear.

In Ó Acton Town go Cathair Chorcaí, léirítear nóiméad ar leith, teaghlach ag taisteal a dhéanann iarracht teacht ar chompord trí bhreith ar rudaí coitianta. Filleann siad ar a dtír dhúchais, ach faigheann siad amach nach n-aithníonn siad níos mó í agus gur gá dul i dtaithí uirthi in athuair.

Sa togra seo, déantar cur síos ar shaol thuismitheoirí Éireannacha Reardon i Londain, ar an tréimhse a chaith siad in Acton, agus ar a bhfilleadh ar Chorcaigh i 1972. Léirítear sna híomhánna físiúla an pointe ina raibh an teaghlach idir dhá áit, agus giuirléidí agus déantáin na hóige a aistríodh ó stíl mhaireachtála amháin go stíl mhaireachtála eile. Rudaí i ndathanna geala, siombailí dearfacha den athrú agus den chaillteanas nach raibh súil leis.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.