Events Imeachtaí

1916 Online Learning Resource Acmhainn Foghlama ar Líne i dtaobh 1916

Irish Republic Flag, 1916. HE-EW-3224. © National Museum of Ireland
  • National Museum, Decorative Arts & History
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

An online learning resource based on key objects from the exhibition ‘Proclaiming the Republic: The 1916 Rising’ will be available in early 2016.

Beidh acmhainn foghlama ar líne atá bunaithe ar mhíreanna tábhachtacha ón taispeántas ‘Ag Fógairt na Poblachta: Éirí Amach 1916’ ar fáil go luath in 2016.

An online learning resource based on key objects from ‘Proclaiming the Republic: The 1916 Rising’ exhibition will be available in early 2016. This online resource will be hosted on the museum’s website and will be available for students and teachers. Schools and others can use this resource when exploring the new 1916 exhibition.

Linking in with primary and post primary curriculums, the resource will include high quality images, object information, pre-visit and post-visit activities, and audio and video content. Objects featuring in the resource include James Connolly’s shirt worn by him during Easter Week, surrender notes from the leaders, medical bottles used in City Hall and symbolic flags flown in Dublin during Easter Week. 

The National Museum of Ireland holds its collections in trust for the nation, with a unique responsibility for the rich material culture of Ireland and its peoples and the natural history of our island. Admission to all four museums is free.

For more information visit The National Museum.

Beidh acmhainn foghlama ar líne atá bunaithe ar mhíreanna tábhachtacha ón taispeántas ‘Ag Fógairt na Poblachta: Éirí Amach 1916’ ar fáil go luath in 2016. Óstálfar an acmhainn ar líne seo ar shuíomh Gréasáin an Mhúsaeim agus beidh sí ar fáil do mhic léinn agus do mhúinteoirí. Féadfaidh scoileanna agus daoine eile leas a bhaint as an acmhainn seo nuair a dhéanfar iniúchadh ar thaispeántas nua 1916.

Nascfar an acmhainn leis na curaclaim bhunscoile agus iar-bhunscoile; beidh íomhánna ardchaighdeáin, faisnéis faoi na míreanna, gníomhaíochtaí roimh an gcuairt agus dá héis, agus ábhar fuaime agus físeáin san áireamh inti. I measc na míreanna a bheidh san acmhainn tá an léine a chaith Séamas Ó Conghaile le linn Sheachtain na Cásca, nótaí géillte ó na ceannairí, buidéil leighis a úsáideadh i Halla na Cathrach agus bratacha siombalacha a cuireadh ar foluain i mBaile Átha Cliath le linn Sheachtain na Cásca. 

Coinníonn Ard-Mhúsaem na hÉireann a mbailiúcháin ar iontaobhas don náisiún. Tá freagracht ar leith orthu as cultúr ábhartha saibhir na hÉireann agus a pobal agus as stair nádúrtha ár n-oileáin. Tá saorchead isteach sna ceithre mhúsaem.

Téigh chuig an Ard-Mhúsaem i gcomhair tuilleadh faisnéise.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.