Events Imeachtaí

100 Years On Film 100 Bliain de Scannáin

  • Killarney and Tralee
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

Kerry Film Festival presents a series of films reflecting on and commemorating 1916 through archive material and newly commissioned contemporary films.

Cuireann Féile Scannán Chiarraí sraith scannán i láthair ina ndéantar machnamh agus comóradh ar 1916 trí ábhar cartlainne agus scannáin chomhaimseartha atá coimisiúnaithe as an nua.

Kerry Film Festival will present a specialist programme of films that commemorates 1916 working with local and national institutions and filmmakers.

The programme will provide opportunities for local filmmakers and audiences to explore the historic and contemporary influences and consequences of 1916.

Programme Elements includes short film open submission, an opportunity for local filmmakers to engage with this subject either through factual or narrative film genres and working with the IFI National Archive to present a series of films that depicts the region at that time.

Talks on filmmaking from the era and the development of the medium since that time, looking at the impact and consequences of events in 1916 on how Ireland was depicted on screen, the development of an Irish visual identity, etc.

Taispeánfaidh Féile Scannán Chiarraí clár speisialaithe scannán a dhéanfaidh comóradh ar 1916 ag oibriú le hinstitiúidí agus le scannánóirí áitiúla agus náisiúnta.

Soláthróidh an clár deiseanna do scannánóirí agus don lucht féachana áitiúil chun tionchar agus iarmhairtí stairiúla agus comhaimseartha 1916 a fhiosrú.

Gnéithe an Chláir: Beidh an deis ag scannánóirí áitiúla chun scannán gearr a sheoladh ar aghaidh a rachaidh i ngleic leis an ábhar seo cibé acu trí sheánraí fíriciúla nó insinte scannán. Ag oibriú le Cartlann Náisiúnta Institiúid Scannán na hÉireann (IFI), soláthrófar sraith scannán a léiríonn an réigiún ag an tráth sin.

Cainteanna ar scannáin a dhéanamh ón ré sin agus ar fhorbairt an mheáin ón tréimhse sin i leith, agus súil á caitheamh ar conas a léiríodh tionchar agus iarmhairtí imeachtaí i 1916 ar an scáileán, forbairt féiniúlacht amhairc Éireannach, etc.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.