Events Imeachtaí

1916 Ancestry Project Tionscadal ar ár Sinsear in 1916


Where was your family in 1916? Were they involved in the Easter Rising or were they across the world, unaware of the events happening in Ireland?

Cá raibh do theaghlach in 1916? An raibh baint acu le hÉirí Amach na Cásca nó an raibh siad ar an taobh eile den domhan, gan eolas ar bith acu ar an méid a bhí ag titim amach in Éirinn?

You can find out in 2016. Play the role of detective and trace your family tree, discover the secret histories and untold stories of your parents and grandparents. Find out what was happening in your local community in 1916 and embark on a trail of discovery using the resources of our National Cultural Institutions. The Schools Collection will provide you with another opportunity to be a historical detective and feed in your local history, or what you have discovered through other projects, to a central platform.

This project will invite all primary and post primary pupils to trace a family tree back to 1916. Students will engage in research to discover more about what individual people were doing and where they were living in 1916.

Students can use resources such as the 1911 census www.census.nationalarchives.ie, military archives and church records, and to forge links with local historical societies http://www.localhistory.ie/ , active retirement groups http://www.activeirl.ie/ , relatives of those who participated in the 1916 Rising, and other local groups to help inform their research, thus fostering inter-generational and community learning. The website portal at http://www.irishgenealogy.ie/en/ is well worth a visit ‘Research in Ireland: Starting Your Family History’ or at the link: www.irishgenealogy.ie/en/irish-genealogical-research-getting-started/how....

In addition, the two national cultural institutions which provide significant advice and online supports are the National Archives (main site at http://www.nationalarchives.ie/ ) and National Library (http://www.nli.ie/ ), each of which have designated genealogy research sections.

When ready, students' 1916 ancestry projects can be uploaded to Scoilnet on https://www.scoilnet.ie/scoilnet-services/scoilnetaccounts/. In order to upload, the projects need to be saved as either a PDF or a PowerPoint and there is a file size limit of 50mb.There is no school limit to the number of projects that can be uploaded and all projects will be searchable by school or roll number at https://www.scoilnet.ie/1916-ancestry-project/.

For further information on this please go to http://www.education.ie/en/Press-Events/Events/Ireland-2016/events_irela...

Gheobhaidh tú amach é sin in 2016. Bí i do bhleachtaire agus téigh siar ar do chraobh ghinealaigh, faigh amach faoi stair rúnda agus scéalta do thuismitheoirí agus do sheantuismitheoirí nár insíodh riamh iad. Téigh ar thuras le fáil amach cad a bhí ag tarlú i do phobal áitiúil in 1916 ag baint leasa as acmhainní ár nInstitiúidí Cultúrtha Náisiúnta. Tabharfaidh Bailiúchán na Scol deis eile duit a bheith i do bhleachtaire staire agus do stair áitiúil, nó an méid atá faighte amach agat trí thionscadail eile, a chur ar ardán lárnach.

Tabharfar cuireadh sa tionscadal seo do gach scoláire bunscoile agus meánscoile súil a chaitheamh ar chraobh ghinealaigh chomh fada siar le 1916. Tabharfaidh daltaí faoi thaighde le tuilleadh a fháil amach faoina raibh ar bun ag daoine aonair agus cá raibh cónaí orthu in 1916.

Is féidir le daltaí leas a bhaint as acmhainní amhail daonáireamh 1911 www.census.nationalarchives.ie, na cartlanna míleata agus taifid eaglaise, agus naisc a dhéanamh le cumainn staire áitiúla http://www.localhistory.ie/ , grúpaí gníomhaíochta lucht scoir http://www.activeirl.ie/ , gaolta daoine a bhí rannpháirteach in Éirí Amach 1916, agus grúpaí áitiúla eile chun cuidiú lena gcuid taighde, agus foghlaim pobail agus ó ghlúin go glúin á cothú dá réir sin. Is fiú cuairt a thabhairt ar an tairseach ar líne ag http://www.irishgenealogy.ie/en/ ‘Research in Ireland: Starting Your Family History’ nó ag an nasc: www.irishgenealogy.ie/en/irish-genealogical-research-getting-started/how....

Ina theannta sin, tá dhá institiúid chultúrtha náisiúnta ann a chuireann comhairle mhór agus tacaíochtaí ar líne ar fáil agus sin iad na Cartlanna Náisiúnta (an príomhshuíomh ag http://www.nationalarchives.ie/ ) agus an Leabharlann Náisiúnta (http://www.nli.ie/ ), agus tá codanna tiomnaithe ar gach ceann acu le haghaidh taighde ginealais.

Nuair a bheidh siad réidh, féadfar tionscadail na ndaltaí ar shinsir 1916 a uaslódáil ar Scoilnet ar https://www.scoilnet.ie/scoilnet-services/scoilnetaccounts/. D’fhonn uaslódáil a dhéanamh, ní mór na tionscadail a shábháil mar PDF nó mar PowerPoint agus tá teorainn 50mb ar mhéid na gcomhad. Níl aon teorainn scoile ar líon na dtionscadal is féidir a uaslódáil agus beifear in ann cuardach a dhéanamh ar gach tionscadal de réir scoile nó uimhir rolla ag https://www.scoilnet.ie/ga/1916-ancestry-project/.

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir leis seo, téigh chuig http://www.education.ie/en/Press-Events/Events/Ireland-2016/events_irela...

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.