2016 Commemorative Speeches by President Michael D. Higgins Óráidí Comórtha 2016 leis an Uachtarán Micheál D. Ó hUigínn


This centenary year has been a cause for celebration for citizens of Ireland at home and abroad.

Cúis cheiliúrtha a bhí i mbliain an chomórtha do shaoránaigh na hÉireann, sa bhaile agus thar lear.

At State Ceremonial events nationwide, President Higgins' speeches have crowned the proceedings, moving all present and leaving heartfelt tributes to the many men and women involved in the pivotal year 1916 that will continue to touch and inspire for generations to come.

Read the full speeches from key ceremonial events below.

Ag ócáidí comórtha an Stáit ar fud na tíre, ba iad óráidí an Uachtaráin Uí Uigínn a bhí mar sméar mhullaigh ar na himeachtaí, óráidí a chuaigh go mór i bhfeidhm ar gach duine a bhí i láthair agus a thug ómós ó chroí do na fir agus do na mná a raibh baint acu le bliain chinniúnach 1916 agus a bheidh fós ina n-inspreagadh agus ina n-inspioráid do na glúine atá le teacht.

Léigh na hóráidí ó mhór-ócáidí comórtha ina n-iomláine thíos.


National Flag Presentation Ceremony

Searmanas Bronnta na Brataí Náisiúnta

Croke Park, March 7, 2016

Read the full speech here.

Páirc an Chrócaigh, an 7 Márta 2016

Léigh an óráid ina hiomláine anseo.


Commemoration of the Role of Women in the 1916 Easter Rising

Comóradh ar Ról na mBan in Éirí Amach na Cásca 1916

Royal Hospital, Kilmainham, Tuesday, March 8, 2016

Read the full speech here.

An tOspidéal Ríoga, Cill Mhaighneann, Dé Máirt, an 8 Márta 2016

Léigh an óráid ina hiomláine anseo.


RTÉ Centenary

Comóradh Céad Bliain RTÉ

Bord Gais Energy Theatre, Dublin, March 28, 2016

Read the full speech here. 

Amharclann Fhuinneamh Bhord Gáis, Baile Átha Cliath, an 28 Márta 2016

Léigh an óráid ina hiomláine anseo. 


Celebration of James Connolly and the Irish Citizen Army

Comóradh ar Shéamus Ó Conghaile agus ar Arm Cathartha na hÉireann

SIPTU Liberty Hall Theatre, Dublin, March 29, 2016

Read the full speech here. 

Amharclann CSTGT, Halla na Saoirse, Baile Átha Cliath, an 29 Márta 2016

Léigh an óráid ina hiomláine anseo. 


​​Opening of the new Visitor Centre at Kilmainham Gaol and Courthouse

Oscailt an Ionaid nua do Chuairteoirí i bPríosún agus i dTeach Cúirte Chill Mhaighneann

Kilmainham Gaol, Dublin, March 30, 2016

Read the full speech here.

Príosún Chill Mhaighneann, Baile Átha Cliath, an 30 Márta 2016

Léigh an óráid ina hiomláine anseo.


Official State Commemoration in Honour of Roger Casement

Comóradh Oifigiúil an Stáit ar Ruairí Mac Easmainn

Banna Strand, Ardfert, Co. Kerry, Thursday, April 21, 2016

Read the full speech here. 

Trá na Beannaí, Ard Fhearta, Co. Chiarraí, Déardaoin, an 21 Aibreán 2016

Léigh an óráid ina hiomláine anseo. 


State Ceremonial Event in Honour of Patrick Pearse and the Irish Language

Ócáid Searmanais Stáit chun comóradh a dhéanamh ar Phádraig Mac Piarais agus ar an nGaeilge

Pearse Museum, St. Enda’s Park, Rathfarnham, July 7, 2016.

Read the full speech here.

Músaem an Phiarsaigh, Páirc Naomh Éanna, Ráth Fearnáin, 7 Iúil, 2016.

Léigh an óráid ina hiomláine anseo.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.